El Factoring consisteix en la cessió mercantil a CaixaBank dels crèdits originats per les vendes de la teva empresa.

Gràcies al servei del Factoring, pots:

  • cobrir el risc d'insolvència dels teus clients
  • obtenir finançament immediat de les teves vendes, cobrant per endavant a través de Now o de l'oficina.