Premi A Dona Professional Autònoma

Enguany tornem a posar en relleu la tasca majúscula de tretze dones professionals autònomes del país i premiarem la guanyadora amb 6.000 € en formació.

Si ets autònoma i treballes en qualsevol projecte de negoci, ara és el moment de fer un pas endavant i mostrar la teva aportació a la societat.

Qui hi pot participar?

Els guardons s'adrecen a dones professionals autònomes de tots els sectors tinguin la residència fiscal al territori nacional i amb una activitat empresarial d’almenys dos anys d’antiguitat.

El període d'inscripció va finalitzar el 17 de març.

Bases legals

Quin és el premi?En una primera fase es premiaran els millors projectes territorials de cadascuna de les catorze direccions territorials de CaixaBank.

Les guardonades regionals optaran al guardó nacional: una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal.  

Diploma acreditatiu i campanya de difusió a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms.

Punt de trobada entre emprenedores

També es crearà una comunitat virtual on podran accedir les guanyadores de la fase territorial i la guanyadora nacional.

A través d'aquesta xarxa de networking podran compartir coneixements, idees i experiències, i a més serà un punt de trobada per establir vincles professionals amb altres membres d'aquest col·lectiu.

   

Les dades de caràcter personal proporcionades en el formulari seran incloses en fitxers el responsable del tractament dels quals és CaixaBank, S.A. ("CaixaBank") amb NIF A-08663619 i domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, València. Les dades sol·licitades són necessàries per a la participació i, si escau, entrega del premi, i es tractaran amb les finalitats següents: 1 Identificar el participant. 2 Validar i verificar els requisits de participació en el premi, inclòs, si escau, la condició de client CaixaBank 3. Gestionar la selecció del guanyador i lliurament del premi, en el cas de resultar premiat.  

Així mateix, les dades es tractaran per complir amb les obligacions normatives requerides a CaixaBank. Pots consultar informació addicional sobre com CaixaBank tracta les teves dades a www.caixabank.com/privacidad. Les dades personals es podran comunicar a autoritats i organismes públics, per al compliment d'una obligació legal requerida a CaixaBank, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per gestionar aquest premi.

Les dades seran tractades mentre continuïn vigents les autoritzacions derivades de la participació en aquest premi; sens perjudici d'això, se suprimiran transcorreguts 60 dies des de la data del lliurament del premi i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) únicament a l'efecte de complir les obligacions legals requerides, i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Serà possible exercir els drets i reclamacions davant l'Autoritat de Protecció de Dades en relació amb les dades de caràcter personal d'acord amb la normativa vigent, a l'apartat de correus 209-46080 de València, o a www.caixabank.com/ejerciciodederechos.

NRI: 21998-2023-17195