Perquè l'excel·lència i la diversitat al món empresarial s'ha de premiar

Posem en marxa la sisena edició dels “Premis Dona Empresària CaixaBank”, en què cada any reconeixem el talent i l'excel·lència professional de 14 empresàries líders a Espanya referents per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d'innovació i lideratge transformador.

D'entre les 14 dones guardonades en la primera fase territorial, s'elegirà la guanyadora nacional. 

Representació en els IWEC Awards 2022

En la segona fase, es triarà la guanyadora nacional, que serà una de les representants en els IWEC Awards 2022 de la International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), la xarxa mundial de dones empresàries líders.

Termini obert fins al 25 de maig

Les empresàries interessades poden sol·licitar informació sobre les bases de la convocatòria d'aquest any i presentar les seves candidatures entre el 20 d'abril i el 25 de maig.

Bases legals i formulari d'inscripció

Condicions per poder participar-hi

(Termini de recepció de sol·licituds tancat.)Ser accionista

Les candidates han de ser accionistes majoritàries de la seva empresa i estar involucrades de manera activa en el funcionament del negoci.

Empresa consolidada

L'empresa ha de tenir almenys tres anys d'antiguitat i uns ingressos anuals mínims equivalents a 1,5 milions de dòlars.
.  

Compromís

L'empresa ha de tenir un clar compromís amb l'honestedat i la responsabilitat.

Comunitat Dona Empresària

  • Totes les dones guardonades en els “Premis Dona Empresària CaixaBank” estan convidades a participar en la Comunitat Dona Empresària CaixaBank.
  • És una comunitat virtual enfocada a compartir coneixement, idees i experiències; i establir vincles professionals entre el grup de directives premiades.
  • També ofereix accés a experiències exclusives, com ara fòrums, debats, conferències i esdeveniments nacionals i internacionals.
  • L'objectiu és contribuir al desenvolupament i el lideratge de la dona en l'àmbit dels negocis.
Compromesos amb la igualtat

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal basat en la meritocràcia i igualtat d'oportunitats.

Les dades de caràcter personal proporcionades en el formulari seran incloses en fitxers el responsable del tractament dels quals és CaixaBank, S.A. ("CaixaBank") amb NIF A-08663619 i domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, València. Les dades sol·licitades són necessàries per a la participació i, si escau, entrega del premi, i es tractaran amb les finalitats següents: 1 Identificar el participant. 2 Validar i verificar els requisits de participació en el premi, inclòs, si escau, la condició de client CaixaBank 3. Gestionar la selecció del guanyador i lliurament del premi, en el cas de resultar premiat.  

Així mateix, les dades seran tractades per complir amb les obligacions normatives requerides a CaixaBank. Pots consultar informació addicional sobre com CaixaBank tracta les teves dades a www.caixabank.com/privacidad. Les dades personals es podran comunicar a autoritats i organismes públics, per al compliment d'una obligació legal requerida a CaixaBank, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per gestionar aquest premi.

Les dades seran tractades mentre continuïn vigents les autoritzacions derivades de la participació en aquest premi; sens perjudici de l'anterior, es bloquejaran transcorreguts 60 dies des de la data d'entrega del premi i seran conservades (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) amb la finalitat de complir les obligacions legals requerides, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. Serà possible exercir els drets i reclamacions davant l'Autoritat de Protecció de Dades en relació amb les dades de caràcter personal d'acord amb la normativa vigent, a l'apartat de correus 209-46080 de València, o a www.caixabank.com/ejerciciodederechos.

NRI: 21076-2022-05555