<
>
  •  (Salto)
  •  Compromesos amb la societat
  •  Junts per la integració sociolaboral
  •  (Salto)
  •  #ReUtilitzam

Compromesos amb la societat

Des del 2008, col·laborem amb Gavi, the Vaccine Alliance (organització internacional) per millorar l'accés a la vacunació dels infants que viuen als països més pobres del món.

A CaixaBank Empreses, oferim a les empreses l'oportunitat de col·laborar en el programa com a part de les seves iniciatives de responsabilitat social corporativa. Fins avui, s'han aportat més de 42 milions d'euros entre la Fundació ”la Caixa” i l'Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, contribuint a la vacunació de 9 milions de nens.

Junts per la integració sociolaboral

La missió del programa Incorpora és la inclusió sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat en l'empresa, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats.

El programa Incorpora es desenvolupa a través de 408 entitats socials d'integració laboral a Espanya. Els professionals d'aquestes entitats ofereixen un servei d'orientació i intermediació a les empreses i treballen en xarxa per aconseguir un lloc de treball per a les persones en situació de vulnerabilitat, per donar resposta a les necessitats de l'empresa.

Amb el programa Incorpora, l'empresa té l'oportunitat de potenciar els valors de la diversitat, la inclusió i l'equitat, per contribuir així a la creació d'una societat més igualitària, més justa i més sostenible1.

Un suport per a les persones en risc d'exclusió social#ReUtilitzam

Amb l'objectiu d'ajudar els més vulnerables i donar una segona vida al material en desús de les empreses, a Acció social CaixaBank hem creat el Programa #Reutilitzam: un projecte col·laboratiu d'economia circular basat en la donació d'articles excedents d'empreses a entitats socials, que alhora impulsa la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

Col·labora