Oficines de representació

Amb presència en més de 16 països, les oficines de representació donen servei als clients amb interessos tant a Europa com a fora de la Unió Europea. Les oficines de representació a Europa ofereixen assessorament a empreses multinacionals europees sobre productes i serveis que CaixaBank posa a la seva disposició per cobrir les necessitats financeres que tinguin a Espanya. Les oficines situades en països fora de la Unió Europea donen suport a activitats de comerç exterior i d’inversió dels clients de CaixaBank en aquests països.