Si està interessat a consultar una línia de finançament oficial, pot accedir a aquest enllaç.

Finançament

Si creus que ara és el moment d'invertir en el teu negoci, finançar els teus cobraments o pagaments, o ampliar o renovar el teu establiment, fes-ho comptant amb nosaltres.

Finançament del dia a dia

Ens adaptem al ritme del dia a dia del teu negoci i t'oferim la possibilitat de finançar les teves compres o anticipar els teus cobraments

  • Compte de Crèdit Negocis bonificat, un crèdit per ajudar-te a atendre despeses i necessitats de tresoreria
  • Avançament Facturació TPV1: podràs disposar de finançament immediat en funció de la facturació del teu TPV

Finançament d'inversions

Per a la posada en marxa del teu negoci, per a la reforma, millora i ampliació de les instal·lacions, o per a l'adquisició o substitució de béns i equipament nou. Aconsegueix millors condicions en funció de la vinculació amb l'entitat.

  • Préstec Negocis bonificat: t'ajudem a fer créixer el teu negoci finançant l'adquisició de béns d'equipament o instal·lacions
  • Hipoteca Negocis bonificada és un préstec amb garantia hipotecària per finançar l'adquisició o reforma del local comercial vinculat

Altres solucions de finançament i serveis per al teu comerç

  • Préstec MicroBank, més informació.
  • Informa't a la teva oficina de CaixaBank de les diferents línies de finançament oficial per al teu comerç: ICO, BEI...
  • Leasing: finança els teus actius productius, vehicles i/o equips informàtics mitjançant el pagament de les quotes d'arrendament a mitjà i llarg termini, amb opció de compra quan s'acaba el contracte.
  • Rènting: t'oferim un lloguer a llarg termini que et permetrà disposar del bé o vehicle que vulguis amb tots els serveis necessaris per al seu ús inclosos en una única quota mensual. Sense entrada inicial, permet conèixer per endavant tots els costos i, d'aquesta manera, evita les despeses inesperades.