Assegurança de vida per a pimes i empresaris

Contracti la pòlissa que s’ajusti millor a les necessitats dels treballadors

  • Oferta flexible que s'adapta a les seves necessitats.
  • Avantatges fiscals per a l'empresa i els treballadors.
  • També pot contractar Vida Col·lectiu per a vostè i els familiars.
  • Protegeix els teus empleats davant dels riscos de mort o incapacitat en els seus diferents graus, tant per accident com per malaltia.
  • Et permet cobrir les obligacions amb els teus treballadors que es recullen en convenis propis d'empresa o acords individuals.
  • Amb VidaCaixa Empleats també podràs millorar les condicions del conveni col·lectiu sectorial per a tots els empleats o per a alguns.
  • I tot amb la flexibilitat que t'ofereix l'assegurança, ja que et permet assegurar capitals i cobertures diferents per a cada assegurat.