Aconsegueix una targeta regal1 o un abonament en compte2 amb MyBox Negoci:
  

TARGETA REGAL DE 150 € (per a persones físiques)
Si contractes MyBox Negoci i Alarma Negoci amb una prima d'almenys 20 € mensuals per als 3 primers anys (36 mesos).


O un 10 % d'abonament en compte (per a persones jurídiques)
Si contractes MyBox Negoci amb una prima d'almenys 20€ mensuals per als 3 primers anys (36 mesos).

 

Més informació

 NOMÉS FINS AL  29-10-2021

 

Mateixes cobertures i condicions durant tres anys. 

Producte modulable que permet incloure i ampliar cobertures específiques per al teu sector. 

Pots declarar sinistres les 24 hores. 

Disponible el servei d'assistència informàtica. 

Cobertura exclusiva para tu negocio

Mateix pagament mensual durant els tres anys, sense recàrrec en cas d'estar inclòs en un pack MyBox2.

MyBox Negoci està orientat a autònoms i comerços que vulguin assegurar el seu establiment de propietat o en règim de lloguer4 i que pertanyin als sectors següents:

Hotels i pensions

Bars i restaurants

Farmàcies

Oficines i despatxos

Tèxtil

Alimentació

Educació

Sanitat

Marroquineria i sabates

Oci

Estancs

Papereria, regals, basars

Animals i plantes 

Perruqueria i bellesa 

Cobertures de MyBox Negoci

Tindràs coberts els danys causats al continent i contingut en cas de sinistres com:

 • Incendi, llamp i explosió
 • Despeses d'extinció i salvament 
 • Despeses de demolició i desenrunament
 • Inhabitabilitat / pèrdua de lloguers 
 • Riscos extensius 
 • Desenfangament i extracció de llots 
 • Danys per aigua 
 • Reposició estètica del continent 
 • Trencament de vidres, pisa i rètols 
 • Despeses de substitució de panys
 • Reposició de documents públics i programes informàtics

Altres danys

 • Danys elèctrics 
 • Avaria de maquinària 
 • Danys a mercaderies en cambres frigorífiques 
 • Danys a ordinadors i equips informàtics 
 • Pèrdua de dades 
 • Lloguer d'equips informàtics
 • Desperfectes per robatori a continent
 • Robatori d'el contingut
 • Desperfectes en màquines i caixes registradores
 • Mercaderies en aparadors o robatoris des de l'exterior
 • Robatori d'efectiu dins de caixa forta
 • Robatori d'efectiu fora de caixa forta
 • Transport de fons
 • Infidelitat d'empleats
 • Robatori amb violència a clients i empleats
 • RC com a propietari de l'immoble
 • RC locativa
 • RC de l'explotació
 • RC de productes / posttreballs
 • RC derivada d'accidents de treball

Pèrdua de beneficis

 • Indemnització diària
 • Despeses permanents
 • Benefici brut

Cobertures específiques per a cada sector

 • Restauració: intoxicacions, mobiliari exterior, danys a vehicles de clients, entre d'altres
 • Hotels: objectes confiats, béns de clients dins i fora de caixa forta, entre altres
 • Oficines i despatxos: danys a vehicles de clients, objectes de valor, accidents de clients, entre d'altres
 • Farmàcies: rètols de la farmàcia, pèrdua de benefici per danys elèctrics, danys a les receptes de farmàcies, entre d'altres
 • Centres mèdics: responsabilitat civil de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Altres 

 • Transport de mercaderies
 • Cobertura àmplia de continent i contingut
 • Assistència a el comerç
 • Protecció jurídica bàsica
 • Protecció jurídica complementària
 • Accidents de clients

Amb compromís de qualitat

De manera exclusiva, amb MyBox Negoci et recomanem una xarxa d'assistència de la nostra confiança per ajudar-te a recuperar la normalitat en el teu negoci com més aviat millor, amb un compromís de qualitat5:

1. Segona opinió
En cas que en el moment de la declaració del sinistre aquest sigui refusat, i no estiguis d'acord amb aquest refús, es procedirà a revisar aquesta resolució i analitzar la conveniència d'enviar un operari.

2. Cita operari6
Des de la declaració del sinistre fins a la coordinació del client es farà la citació en una hora i la visita de l'operari en 24 hores per avaluar els danys per l'empresa d'assistència.

3. Serveis urgents7
Servei de visita dels operaris en tres hores, des de la declaració del sinistre, per a sinistres urgents que fan inhabitable l'establiment.

4. Cita perit8
Cita el mateix dia i visita en un màxim de 24 hores, en coordinació amb el client, des de la declaració del sinistre.

5. Informe perit9
Entrega de l'informe del perit en un màxim de quinze dies, per a sinistres amb cost inferior a 30.000 € i un cop hagi estat rebuda tota la documentació necessària per avaluar els danys.

6. Indemnització en 48 hores
Ordre de pagament de la indemnització en dos dies hàbils després de la recepció de tota la documentació necessària per a la valoració del sinistre.

7. Qualitat de reparació del servei10
En cas de no estar satisfet amb la reparació, l'empresa d'assistència es compromet a enviar un operari.

En cas que no es compleixin els compromisos “Cita operari”, “Serveis urgents”, “Cita perit”, “Informe perit” o “Indemnització en 48 hores” tindràs a la teva disposició el telèfon 919 917 821 per sol·licitar la revisió del compliment dels esmentats compromisos i, si escau,  sol·licitar una compensació econòmica de 200 €11.

    

Per a més informació, contacta amb el teu gestor

Contactar ara