Contractar ara el teu MyBox té premi*

 • Targeta Regal de 50 € en contractar un producte MyBox nou inclòs en la promoció si ja tens un producte dels que hi donen dret.
 • Targeta Regal de 150 € en contractar dos productes MyBox nous inclosos en la promoció.
 • Targeta Regal de 450 € en contractar tres productes MyBox inclosos en la promoció. A partir de la tercera contractació, cada una de nova sumarà 150 € a la Targeta Regal fins a un màxim de 750 €.Fins al 26-04-2024

Ets una peça clau del teu negoci

Una assegurança de vida per a tu i els teus socis. Ara amb més avantatges.

Preu mensual constant durant els 3 primers anys2

Volem que tinguis facilitats. Per això, pagaràs el mateix cada mes durant els 3 primers anys.

Capital a la teva disposició en situacions inesperades

Podràs sol·licitar el 50 % del capital assegurat en cas de càncer, infart i malalties greus3.

Incapacitat temporal

Disposa d'uns ingressos en cas d'incapacitat temporal4.

Garanteix la teva tranquil·litat i la de la teva família

 • Assegura't que en cas de mort la teva família rebi un capital i aconsegueix la tranquil·litat d'estar protegit en cas d'invalidesa en diferents graus i per diferents causes.
 • A més, t'ajuda a mantenir un nivell d'ingressos, ja que pots sol·licitar el pagament d'una part del capital previst per defunció en cas de malaltia greu3.
 • També estaràs protegit davant de situacions d'incapacitat temporal4 mitjançant el cobrament d'una indemnització diària en funció dels dies establerts en el barem (que té dies prefixats per a cada patologia coberta, amb un màxim de 365 dies).
 • MyBox Vida Negocis és una solució que t'ofereix un pack tancat amb les cobertures clau per protegir-te a tu, la teva família, el teu negoci i els teus socis.

És una assegurança especialment dissenyada per a:

 • Autònoms i professionals liberals
 • Empresaris individuals
 • Empreses per donar cobertura als seus socis i altres persones clau vinculades al negoci (sempre sense relació laboral)

La poden contractar tant persones físiques majors de 18 anys com persones jurídiques. L'assegurat ha de ser major de 18 anys i menor de 62 anys.

 • T'aporta la tranquil·litat de saber que, en cas de mort o invalidesa, es pot obtenir un capital que ajudarà a evitar riscos d'insolvència per fer front a deutes i afrontar altres despeses derivades de la nova situació.
 • Inclou una cobertura que, en cas de càncer, infart de miocardi o altres malalties greus3, et permet sol·licitar el 50 % del capital assegurat previst en cas de mort.
 • Permet comptar amb uns ingressos per fer front a les despeses del dia a dia en cas d'incapacitat temporal4.
 • Et facilita el pagament de la prima, atès que el pots adaptar al teu flux d'ingressos mensuals.

MyBox Vida Negocis és un producte que et permet complementar la garantia de defunció amb altres cobertures vitals per poder disposar d'un capital en les circumstàncies següents:

Mort

sí

Invalidesa absoluta i permanent3

sí

Es pot sol·licitar el 50% del capital en cas de càncer, infart i malalties greus3

sí

Incapacitat temporal4 sí
En cas de accident, doble capital per defunció, invalidesa absoluta i permanent5

sí

Opcionalment, es podrà assegurar Invalidesa permanent total i, en cas d'accident, doble capital5 sí


I, a més, durant els tres anys posteriors a la contractació, disposaràs dels serveis següents6:

 • Segona opinió mèdica: en cas de malaltia greu de qualsevol membre de la unitat familiar.

Fes-te client i obre el teu compte Negocis o contacta amb el teu gestor per obtenir més informació sobre MyBox Vida Negocis