Negocis i empreses

Protegeixi els seus treballadors

 • Contracti la pòlissa que millor s'ajusti a les necessitats dels treballadors.
 • Cobertures àmplies i preus amb descomptes en funció del nombre d’assegurats.
 • Pot contractar l'assegurança també per vostè i els seus familiars.

Objectiu de l’assegurança d’accidents

Contracti SegurCaixa Accidents Negocis i Empreses i protegeixi els treballadors d’accidents que puguin derivar en mort o incapacitat permanent.

El SegurCaixa Accidents Negocis i Empreses és un producte flexible que li ofereix un conjunt de cobertures perquè contracti la pòlissa que s’ajusti millor a les necessitats dels treballadors.

Aquesta assegurança es pot contractar addicionalment, de manera complementària, a l’assegurança de convenis VidaCaixa Convenis.

A qui s’adreça aquesta assegurança d’accidents

 • A societats mercantils.

 • A empresaris individuals.

 • A professionals liberals.

 • A associacions.

 • A col·lectius.

Cobertures del SegurCaixa Accidents Negocis i Empreses

Cobertura principal:

 • Mort per accident

També hi ha altres cobertures complementàries que es poden contractar opcionalment

 • Invalidesa / incapacitat absoluta i permanent per accident.
 • Invalidesa / incapacitat total i permanent per accident.
 • Gran invalidesa per accident.
 • Invalidesa / incapacitat parcial i permanent per accident.
 • Mort per accident laboral (1).
 • Invalidesa / incapacitat absoluta i permanent per accident laboral (1).
 • Invalidesa / incapacitat total i permanent per accident laboral (1).
 • Gran invalidesa per accident laboral (1).
 • Capital addicional per mort per accident de circulació.
 • Capital addicional per invalidesa / incapacitat absoluta i permanent per accident de circulació.
 • Capital addicional per invalidesa / incapacitat total i permanent per accident de circulació.
 • Capital addicional per gran invalidesa per accident de circulació.
 • Despeses d’assistència sanitària per accident.

(1) Cobertura disponible únicament en contractes que instrumentin compromisos per pensions

Avantatges que li ofereix la contractació del producte

 • Cobertures àmplies i preus amb descomptes en funció del nombre d’assegurats.

 • També pot contractar el SegurCaixa Accidents Negocis i Empreses per a vostè i els familiars.

Fiscalitat per a l’empresa

Les primes imputades al treballador com a rendiment del treball en espècie són una despesa deduïble en l’impost sobre societats.

Fiscalitat per al treballador

Les primes corresponents a l'Assegurança Accidents Negocis i Empreses suposen un rendiment de treball en espècie en el seu IRPF, ja que es tracta d'una assegurança d'accidents col·lectiu.