Esquema entre empreses

El càrrec domiciliat B2B és una modalitat de càrrec directe SEPA, concebut específicament per a les transaccions entre persones jurídiques (empreses o autònoms).

L'avantatge principal de l'esquema B2B és que el termini de devolució es redueix a només tres dies, cosa que millora el risc comercial i redueix el risc de morositat o impagaments.

Per tant, el deutor no té dret a ser reemborsat per la seva entitat quan s'hagi fet el càrrec.

L'esquema B2B és opcional i no tots els bancs poden oferir el servei. L'emissor ha de consultar el detall actualitzat de països i entitats adherides a l'esquema B2B, tant nacionals com de la resta de països de la zona SEPA, abans d'enviar un càrrec B2B.