Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: CABK SI IMPACTO 30/60 RV, PP

El nivell de risc de cada pla està detallat en el document de dades fonamentals, consultable des de www.caixabank.es/particular/planespensiones/necesidadplanespensiones_ca.html 

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • 1Potencialment menys rendiment - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Potencialment més rendiment + Risc

  Amb la nova Gamma SI Solucions d'Impacte de CaixaBank, continuem fidels als nostres valors d'origen. Tot un conjunt de solucions d'inversió d'impacte positiu per al benestar financer dels nostres clients i el benestar social i mediambiental de tots.

  Sí a una nova gamma amb la màxima classificació en sostenibilitat

  La Gamma SI, formada per fons d'inversió i pla de pensions, compleix els estàndards de l'article 9 del Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers i s'integra dins la categoria Impacta. 


  Sí a una gamma de productes en creixement

  SI Impacte 0/30 RV, FI

  Nivell de risc: 3

  SI Impacte 0/60 RV, FI

  Nivell de risc: 4

  SI Impacte 50/100 RV, FI

  Nivell de risc: 5

  Renda variable 

  Renda fixa i altres actius

  El valor de la inversió està subjecte a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió. El nivell de risc es mesura en una escala de l'1 al 7 (en què 1 és el nivell de menys risc i 7, el de més)

  SI Impacte Renta Fija, FI

  Renda variable

  Renda fixa i altres actius

  El valor de la inversió està subjecte a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió. El nivell de risc es mesura en una escala de l'1 al 7 (en què 1 és el nivell de menys risc i 7, el de més)

  SI Impacte 30/60 RV, PP

  Nivell de risc: 4

  Renda variable

  Renda fixa i altres actius

  El valor de la inversió està subjecte a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió. El nivell de risc es mesura en una escala de l'1 al 7 (en què 1 és el nivell de menys risc i 7, el de més). 

  Sí a una estratègia d'impacte en renda fixa i renda variable

  Fons i pla d'impacte mesurable

  Renda fixa

  La Gamma SI inclou inversió en bons verds, socials o sostenibles. Les empreses emissores d'aquests bons tenen el compromís formal de finançar projectes empresarials que generin un impacte positiu mediambiental, social o de tots dos tipus.

  Renda variable

  L'estratègia de renda variable es basa en una selecció exhaustiva i detallada d'empreses de l'univers d'inversió global l'activitat, el model de gestió i els resultats de les quals mostrin que generen un impacte positiu. Mitjançant accions de diàleg, ens impliquem activament amb les empreses en què invertim per impulsar l'impacte aconseguit, juntament amb la creació de valor.  Sí a un acord estratègic en inversió d'impacte

  Solucions d'inversió de la mà d'assessors experts

  Una solució que uneix les capacitats de tres grans referents en sostenibilitat: CaixaBank Asset Management, VidaCaixa i BlackRock.   
  Comptar amb l'assessorament dels millors experts en sostenibilitat és treballar junts per proporcionar les millors solucions d'inversió. Per això, CaixaBank i BlackRock s'han unit en un acord estratègic que impulsa la inversió d'impacte a través del llançament de la Gamma SI.

  BlackRock és una gestora d'inversions global present a Espanya des del 1994, la primera a escala mundial per volum d'actius i una de les més compromeses en els últims anys pel que fa a la inversió amb criteris sostenibles. El seu propòsit és ajudar al fet que cada vegada més persones experimentin el benestar financer..

  Treballem junts per oferir-te les millors solucions d'inversió a través del llançament de la Gamma SI per aconseguir impacte a través de les temàtiques vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 


  Sí al mesurament de l'impacte de les seves inversions

  Periòdicament rebràs un informe amb les atribucions tangibles i reals de les teves inversions a la contribució dels ODS. El valor de la inversió està subjecte a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió.  Per a més informació, adreça't a les nostres oficines o contacta amb el teu gestor.