Tens al teu servei un gestor especialitzat que et vindrà a veure per tal que no hagis de desplaçar-te i que t'ajudarà a realitzar els tràmits que faries a la teva oficina.

Amb el Compte AgroBank de CaixaBank, et podràs beneficiar dels múltiples avantatges

Per gaudir del Compte AgroBank, has de complir els requisits següents:

Primer requisit:

Tenir domiciliats en el compte relacionat els ingressos professionals, per import no inferior a 750 euros al mes o 9.000 euros d'ingressos a l'any.

Segon requisit:

Complir almenys 1 de les 3 opcions:

 1. Ser autònom i tenir domiciliat el pagament mensual de quotes del règim especial de treballadors autònoms, de treballadors de la mar per compte propi o d'aportacions a mútues de previsió social professionals alternatives al règim de la S. S. de treballadors autònoms
  O bé ser microempresa i tenir domiciliats el pagament de la Seguretat Social com a persona jurídica
 2. Mantenir en productes de recursos no invertibles un saldo mitjà mensual superior a 12.000€
 3. Mantenir en productes de finançament de circulant un saldo mitjà anual superior a 6.000€

Tercer requisit:

Mantenir almenys un dels següents pagaments domiciliats en el compte relacionat:

 • Impostos de l'activitat professional (IVA, IRPF o impost de societats): almenys 1 càrrec en els últims 3 mesos
 • Nòmines d'empleats: almenys 1 càrrec en els últims 3 mesos
 • Règim general la Seguretat Social d'empleats: almenys 1 càrrec en els últims 3 mesos
 • Rebuts domiciliats de subministraments bàsics: almenys 3 càrrecs en els últims 3 mesos
 • Compres amb targeta de crèdit o dèbit comercialitzada per CaixaBank i que estigui domiciliada en un compte corrent obert a CaixaBank: almenys 3 pagaments en els últims 3 mesos. No es comptabilitzaran les compres realitzades amb targetes el titular de les quals no coincideixi amb el titular d'aquest contracte

I, a més, gaudeix de totes les operacions que pots efectuar a través de caixers i de la teva banca digital CaixaBankNow (Web i Mòbil):

 • Consulta de saldo, extractes i operacions
 • Pagament de rebuts i impostos
 • Traspassos entre comptes
 • Sol·licitud de talonari