Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable des del catàleg

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depèn del valor del mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • 1Menys rendiment potencial- Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Més rendiment potencial+ Risc

Promou un pla de pensions

Avantatges per als socis:

 • Complement a la pensió de jubilació
 • Facilitat d'adhesió
 • Flexibilitat en les aportacionsPlans de pensions per als socis, els agricultors i els ramaders promoguts per la seva cooperativa

 • Pensant en la tranquil·litat dels seus socis, la cooperativa mateix pot promoure un pla de pensions que gestionarà CaixaBank sense que sigui obligatori que s’hi adhereixin tots els membres.

 • Les aportacions es poden fer tant a les oficines de CaixaBank com a la cooperativa mateix.

Avantatges per als socis

 • Accés a un pla de pensions promogut per la seva cooperativa en condicions millors que les del mercat.

 • Facilitat d'adhesió: a través de la cooperativa o de l'oficina de CaixaBank.

 • Possibilitat de traslladar el saldo de plans que ja tingui el soci en altres entitats al pla de la seva cooperativa (de manera parcial o total).

 • Les aportacions al pla de pensions ajuden a complementar la prestació pública que el partícip rebrà en el moment de la jubilació.

 • A més comú a tots els plans de pensions podràs tenir avantatges fiscals per les deduccions de les aportacions de la base imposable del partícip.

Informa-te'n a qualsevol oficina de CaixaBank.