La forma més còmoda de pagar el gasoil bonificat

 • Còmode, ràpid i senzill.
 • Permet escollir modalitat de pagament.
 • Més control de la despesa.
 • Flexibilitat en els imports.

Més facilitats per al pagament dels subministraments

Característiques de la Targeta Gasoil Bonificat

A partir d'ara, comptaràs amb la manera més còmoda i senzilla de pagar cada vegada que proveeixis amb gasoil bonificat1 els teus vehicles agraris:

 • Es tracta d'un instrument de pagament2 específic per a l'abonament d'aquest carburant a les gasolineres autoritzades.
 • Permet realitzar el pagament3 del gasoil bonificat de manera senzilla i controlant la despesa.

Avantatges principals

Amb aquesta targeta, et beneficiaràs d'avantatges importants:

 • És un sistema còmode, ràpid i d'ús senzill, que evita haver de fer servir efectiu i que està admès a totes les estacions de servei en què es pugui adquirir aquest combustible.
 • La targeta pot operar en gasolineres amb autoservei a través de l'operativa amb PIN.
 • Permet escollir la modalitat de pagament que s'adapti millor a les teves necessitats; dèbit o crèdit.
 • Més control de la despesa en disposar d'un extracte mensual de les operacions realitzades.
 • No cal mantenir un control sobre els xecs disponibles per tal de sol·licitar un nou talonari.
 • Flexibilitat en els imports de consum davant dels imports tancats dels xecs.

1. Motors de tractors i maquinària agrícola autoritzats o no per circular per vies i terrenys públics, emprats en l'agricultura,
inclosa l'horticultura, ramaderia i silvicultura, o motors dels aparells i artefactes emprats en igual destinació.
2. Solament persones físiques i jurídiques que desenvolupin activitats empresarials i que compleixin els requisits establerts pel Ministeri d'Economia i Hisenda.
3. No permet efectuar disposicions d'efectiu en caixers automàtics ni és vàlida per al seu ús en cap altre tipus d'establiment comercial.

NRI: 15985-2017-5555