Per a les despeses d'alimentació dels seus treballadors

Substitueixi els tiquets per aquesta còmoda targeta

Visa Business Restaurant, gestioni les dietes dels seus empleats
  • Per fer servir en cafeteries i restaurants que acceptin el pagament amb targeta Visa.
  • Permet limitar-la amb import màxim al dia o mensual.
  • Elimina els costos d'administració i gestió de vals, tiquets, etc.

La Targeta Visa Business Restaurant de crèdit és d’ús exclusiu per al pagament diari de les despeses d’alimentació dels seus empleats.

Targeta Visa Business Restaurant
Forma de pagament

Crèdit mensual

Límits d'ús

Només es pot utilitzar en cafeteries i restaurants que acceptin targetes Visa.

S’hi poden establir límits operatius:

  • Import màxim per dia.

  • Nombre d'operacions per mes.

  • Import màxim d'operacions mensuals de la targeta.

Avantatges fiscals

La Targeta Visa Businness Restaurant permet beneficiar-se de les exempcions fiscals previstes per la llei sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Ús exclusiu en establiments d'hostaleria.

  • Despesa màxima de 9 € per empleat i dia laborable.

Quota

33 €

Recordi que pot demanar la targeta a la seva oficina més propera.

Cercador d’oficines

La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de Caixabank Payments. 

Targeta emesa per CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L., amb NIF B65866105, entitat de diners electrònics espanyola constituïda a Barcelona, amb data 7 de setembre de 2012, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita en el Registre Oficial del Banc d'Espanya amb el codi 6702 i en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36639, foli 1, full M-657263, inscripció 1a. El domicili de la seva administració central es troba establert a Madrid, al carrer de Caleruega, número 102.


El sistema de protecció de fons d'usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Electronic Money, EDE és el seu dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.

NRI: 15666-2017-5555