Gestioni còmodament les ajudes alimentàries i el transport dels seus treballadors

Conegui els avantatges de les Targetes Prepagament

  • Beneficis fiscals per a l’empresa i per al treballador.
  • Menys despeses i més poder adquisitiu per als seus treballadors.
  • Servei CaixaBankProtect®, que el protegeix contra el frau i el robatori de la targeta.
  • Fàcil de gestionar a través de Línia Oberta, on podrà consultar les operacions per targeta, recarregar-les, etc.

Sol·liciti i gestioni les targetes de prepagament de la seva empresa directament a Línia Oberta

Targeta emesa per CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L., amb NIF B65866105, entitat de diners electrònics espanyola constituïda a Barcelona, amb data 7 de setembre de 2012, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita en el Registre Oficial del Banc d'Espanya amb el codi 6702 i en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36639, foli 1, full M-657263, inscripció 1a. El domicili de la seva administració central es troba establert a Madrid, al carrer de Caleruega, número 102.


El sistema de protecció de fons d'usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Electronic Money, EDE és el seu dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.

NRI: 15666-2017-5555