El número secret personal (PIN1) és una clau alfanumèrica que, juntament amb l'identificador, es necessita per poder accedir a la teva banca digital CaixaBankNow.

Si vols modificar el teu PIN1 cal tenir en compte que la nova clau ha de tenir entre 6 i 10 posicions i pot contenir lletres i números.

Accedeix a la teva banca digital CaixaBankNow, amb el teu identificador i PIN1 actual, i ves a l'apartat "Inici > Configuració personal > Seguretat > Canviar PIN de banca digital CaixaBankNow", per dur a terme el canvi.

Un cop dins de l’operativa se’t demanarà que introdueixis el teu número secret personal actual, i el nou número secret personal.