Testamentaries

Per facilitar-te aquest tràmit, t'expliquem els passos que cal seguir

1. Comunica la defunció
Presenta el certificat de defunció en una oficina CaixaBank per comunicar-nos la defunció.

2. Acredita't com a persona hereva
Lliura'ns el certificat d'actes d'última voluntat i, si escau, una còpia autoritzada del testament.

3. Rep els certificats de saldo
Signa la sol·licitud del servei de testamentaries perquè et puguem facilitar els certificats de saldo i seguir amb la tramitació.

4. Accepta l'herència i paga els impostos
Accepta l'herència mitjançant escriptura pública a la notaria i paga l'impost de successions i donacions (ISD).

5. Resolució de l'expedient
S'emetrà un dictamen jurídic que establirà el repartiment de saldos entre les persones hereves.

6. Repartiment de saldos
T'avisarem perquè vagis a l'oficina per rebre els saldos de la persona difunta.

Baixa la guia detallada

Aquesta guia t'ajudarà a identificar els documents que has de presentar per rebre els productes i serveis que tenia la persona difunta.

Baixar guia