Per procedir a la cancel·lació de qualsevol dipòsit cal que vagi a la seva oficina de Caixabank i serà necessària la presència de tots els titulars degudament acreditats, per procedir a la signatura d'aquesta cancel·lació.

En cas de titularitat indistinta, només cal que signi un dels titulars, si així ho recull el condicionat general del contracte que se signés.