Quan paguem un rebut des del compte i no hi ha prou saldo es genera un descobert o, dit d’una altra manera, quedem en números vermells.

Els motius pels quals quedem en descobert acostumen a anar lligats a una mala previsió pel que fa als pagaments que hem d’abonar, una despesa imprevista, un retard a l’hora de cobrar la nòmina o un altre ingrés, o una mala situació econòmica.

Quant costa un descobert?

Que el banc ens avanci els diners per pagar un rebut ens pot ajudar a sortir d’un mal pas, però aquest descobert que es generarà al compte té costos. Els podem dividir en tres conceptes:

  • Els interessos de demora, que es calculen tenint en compte el saldo deutor i els dies que passem en números vermells.  
  • La comissió per descobert, que es calcula sobre el saldo deutor més alt que s’hagi produït i que acostuma a ser del 4 % d’aquell import aproximadament. Els interessos de demora i la comissió de descobert no poden superar 2,5 vegades el cost del tipus legal del diner i es paguen en la liquidació periòdica del compte.
  • La comissió per reclamació de descobert. En aquest cas és un cost fix que normalment varia entre 15 € i 45 €, en funció de l’entitat, i que es justifica per les gestions que fa l’entitat per demanar al client que posi el compte en positiu. Es cobra a partir d’entre el tercer i el setè dia.

Com puc evitar quedar en descobert?

Ara que ja sabem què és un descobert i quines despeses pot generar, podem seguir algunes recomanacions per evitar trobar-nos en aquesta situació:

  • Planifica els ingressos i les despeses tenint en compte la periodicitat dels rebuts, sobretot les assegurances anuals, que arriben quan menys les esperem. Fer un seguiment de les despeses ens permetrà no tan sols conèixer l’estat del compte, sinó també veure en què gastem els diners i poder prendre decisions conscientment. Alguns bancs fins i tot ens ofereixen la possibilitat de veure una previsió de les despeses futures.
  • Intenta mantenir sempre un saldo mínim al compte que eviti que quedi en descobert.
  • Controla el saldo del compte per mitjà de la banca on-line per fer un seguiment dels comptes, sobretot els últims dies del mes.
  • En cas que el banc tingui el servei, activa els avisos SMS per saber quan es produeixen moviments.
  • Si tens comptes inactius, cancel·la’ls per evitar despeses que ocasionin descoberts.
  • Sempre pots demanar al banc que no et deixi en descobert, però valora bé aquesta opció, perquè tornar un rebut ens pot causar altres problemes.

Recorda-ho

Evita quedar en números vermells i, en cas que això passi, ingressa els diners tan aviat com puguis per reduir els costos del descobert. Si tens altres comptes és recomanable que facis un traspàs.

En resum, un descobert en compte és una forma d’endeutar-nos que ens pot ajudar a sortir d’un mal pas, però que acostuma a tenir un cost més elevat que altres tipus de finançament.

I si ets client de CaixaBank, pots fer servir Les Meves Finances per tenir en tot moment una previsió dels pròxims rebuts.


Contingut avalat per l'Institut d'Estudis Financers amb els criteris de transparència, qualitat, independència i neutralitat.

IEF

Altres temes

Pas a pas, cap a un somni

Pas a pas, cap a un somni

Antonio Banderas

Com pots planificar l’estalvi

Com pots planificar l’estalvi

Xavier Puig

Ferran Adrià: Avançar-se al futur

Avançar-se al futur

Ferran Adrià

Xavier Puig: Per què hauries de planificar la jubilació

Per què hauries de planificar la jubilació

Xavier Puig

Marc Gasol: Construir un projecte  que perduri

Construir un projecte que perduri

Marc Gasol

Xavier Puig: Què cal saber abans d’invertir

Què cal saber abans d’invertir

Xavier Puig

Samantha Vallejo-Nágera - Confiar en un mateix

Confiar en un mateix

Samantha Vallejo-Nágera

Claus per a emprendre un negoci

Claus per a emprendre un negoci

Xavier Puig