Com s’obre un compte bancari per a persones físiques?

És força senzill i ràpid. Per obrir un compte bancari, has de ser major d’edat. Si resideixes al país, has d’aportar el DNI o NIF o la targeta de resident de nacionalitat estrangera, el NIE. Per a no residents, s’exigeixen certificats de no residència i d’empadronament i passaport.

Com s’obre un compte bancari per a persones jurídiques?

En el cas de les empreses, institucions o associacions, s’ha de tenir personalitat jurídica i cal aportar les escriptures de constitució i apoderament, el DNI dels apoderats i el CIF. Per tal d’assegurar-ne la correcta identificació, les entitats han d’exigir, a més, documentació per verificar el domicili i l’activitat professional o empresarial dels seus clients.

Quins són els costos d’obrir un compte bancari?

Depèn bàsicament del tipus de compte. En qualsevol cas, el cost es paga a través de les comissions que l’entitat pot cobrar per la seva operativa, que aprova el Banc d’Espanya:

  • D’administració i manteniment pel simple fet de tenir el compte.
  • Per transferència.
  • Per ingrés de xecs.
  • Per descobert. S’acostuma a imposar una penalització important en cas que el saldo al compte sigui negatiu en algun moment.
  • Per retirada d’efectiu.

Avui dia sol ser habitual tenir un compte amb menys cost o fins i tot gratuït depenent de la vinculació del client amb l’entitat. Aquesta qüestió varia, també, en funció de cada entitat financera.

I en el cas de menors d’edat?

Pots obrir un compte als teus fills  des del moment en què tinguin DNI o NIF provisional. També hauràs de presentar la teva documentació. El menor serà el titular del compte i, l’adult, que tindrà accés als diners, el representant.

És important tenir en compte que només els pares o els tutors legals del menor li poden obrir un compte. Si els avis o els oncles volen ajudar-lo a estalviar, poden donar diners al menor, però mai no podran obrir-li un compte si no en són els tutors legals.


Contingut avalat per l'Institut d'Estudis Financers amb els criteris de transparència, qualitat, independència i neutralitat.

IEF