A les borses de valors es venen i es compren títols de renda fixa, renda variable i derivats. Un dels principals mercats del món financer és el de la renda variable, normalment d'accions d'empreses.

Què és la renda variable?
 
La principal característica de la renda variable consisteix que la inversió no té garantida la rendibilitat ni la recuperació del capital invertit. La rendibilitat pot ser negativa, per la qual cosa pots arribar a perdre el que has invertit. Fins i tot podries perdre tota la inversió si inverteixes en una empresa que faci fallida.

La renda variable depèn de diversos factors com, per exemple, l'evolució de l'empresa, el comportament dels mercats o la situació econòmica de l'organització.

Les accions són el millor exemple de renda variable. Com a inversor, compres accions i adquireixes drets com ara el cobrament de dividends o el dret d'informació i vot. Si una empresa genera beneficis, podrà repartir-los entre els accionistes.
 
Què és una acció?
 
Una acció és un actiu financer que representa una part del capital social de l'empresa.

La suma de les accions representa el valor total d'una empresa. Per exemple, si aquesta té 100 milions d'accions i cada acció té un valor de 2 euros, l'empresa val 200 milions d'euros.
 
Com s'adquireixen les accions?
 
Pots adquirir les accions de dues formes:

  • En el mercat primari, a l'instant en què la societat emet les accions.
  • En el mercat secundari, és a dir, entre inversors. Aquest mercat acostuma a ser la borsa. A la borsa només es pot operar amb aquelles accions d'empreses que són admeses a cotització i, per a això, han de reunir una sèrie de requisits.
     

A Espanya hi ha quatre borses de caràcter oficial:  València, Madrid, Bilbao i Barcelona. Totes comparteixen una plataforma de contractació, SIBE o Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol. Aquí és on es fan la majoria de les operacions i la supervisió depèn de la CNMV, que vetlla per la transparència dels processos, els drets dels inversors i els preus.

Avui dia tot està informatitzat, fins i tot les negociacions de les borses. Internet és la clau de la negociació borsària. No has d'oblidar que, per accedir a aquest mercat, necessitaràs un broker, el qual, a canvi d'una comissió, fa els moviments de venda i compra d'accions en nom teu. Per poder operar, has d'obrir un compte amb ell i connectar-te a la seva plataforma.

La compra d'accions es pot fer en qualsevol moment, però només s'executarà quan els mercats estiguin oberts.
 
Un particular pot operar directament en borsa?
 
La resposta curta és simple i senzilla: no. En el mercat tradicional, els venedors i compradors fan qualsevol transacció cara a cara, però en el mercat financer és necessari que hi participi un tercer. Poden ser:


Entitats de crèdit

Bancs, caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit.


Societats de valors

Són societats anònimes amb un mínim de capital de 2 milions d'euros. Poden negociar per compte propi i executar ordres de tercers.


Agències de valors

En aquest cas també són societats anònimes. Poden operar per compte dels seus clients, però mai per compte propi.
 
Com es guanya diners amb les accions?
 
Les dues formes més habituals de guanyar diners invertint en renda variable són:


Revaloració de l'acció

Pots guanyar diners quan una acció puja, és a dir, quan l'intercanvi de les accions de l'empresa en què has invertit es fa a un preu superior al qual les vas comprar.


Pagament de dividends

Una empresa que té beneficis pot decidir repartir els guanys amb els seus accionistes. 
 
Hi ha vegades que les empreses no obtenen beneficis i/o que les accions no es revaloren; és més, poden perdre el seu valor. Aquest és precisament el risc de la renda variable. Per atenuar-lo, el més recomanable és diversificar la inversió, per tal de no lligar la nostra expectativa de rendibilitat al comportament del valor d'una sola empresa.

Aquesta estratègia pot incloure accions d'altres empreses, d'altres sectors, d'altres àmbits geogràfics i també productes de renda fixa, que solen comportar menys risc. També és recomanable planificar la renda variable com una inversió a llarg termini.

Recorda no utilitzar estalvis que puguis necessitar a curt termini si has d'invertir en productes de risc. També és important que coneguis la teva tolerància al risc per decidir quina part dels teus diners invertiràs i que això sigui compatible amb dormir tranquil.


Contingut avalat per l'Institut d'Estudis Financers amb els criteris de transparència, qualitat, independència i neutralitat.

IEF

Altres temes

Pablo López: Perdre la por

Perdre la por

Pablo López

Xavier Puig: Parlar de diners

Parlar de diners

Xavier Puig

Teresa Perales: Atrevir-se amb tot

Atrevir-se amb tot

Teresa Perales 

Xavier Puig: Com operar a internet de manera segura

Com operar a internet de manera segura

Xavier Puig

Pas a pas, cap a un somni

Pas a pas, cap a un somni

Antonio Banderas

Com pots planificar l’estalvi

Com pots planificar l’estalvi

Xavier Puig

Ferran Adrià: Avançar-se al futur

Avançar-se al futur

Ferran Adrià

Xavier Puig: Per què hauries de planificar la jubilació

Per què hauries de planificar la jubilació

Xavier Puig

Marc Gasol: Construir un projecte  que perduri

Construir un projecte que perduri

Marc Gasol

Xavier Puig: Què cal saber abans d’invertir

Què cal saber abans d’invertir

Xavier Puig

Samantha Vallejo-Nágera - Confiar en un mateix

Confiar en un mateix

Samantha Vallejo-Nágera

Claus per a emprendre un negoci

Claus per a emprendre un negoci

Xavier Puig