Xavier Puig: l'educació financera és fonamental


Diàriament, i gairebé sense adonar-nos, tots ens relacionem amb temes financers. Per això, tenir una bona cultura financera és fonamental per a poder prendre decisions amb major seguretat i confiança i ajudar-nos a corregir els nostres objectius a mitjà i llarg termini.

Altres temes