CAIXABANK S.A.

EPÍGRAF 0

CONDICIONS GENERALS: Tarifes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients en operacions en moneda nacional en el mercat interior

EPÍGRAF 1

COBRAMENT D'EFECTES (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)

EPÍGRAF 2

DEVOLUCIÓ D’EFECTES COMERCIALS IMPAGATS O RECLAMATS (presos en negociació, gestió de cobrament o per la seva compensació)

EPÍGRAF 3

NEGOCIACIÓ I DEVOLUCIÓ DE XECS

EPÍGRAF 4 SERVEIS DE PAGAMENT:
COMPTE CORRENT DE CENTRALITZACIÓ DE FONS

EPÍGRAF 5

SERVEIS DE PAGAMENT:
ORDRES DE LES ENTITATS EMISSORES PER CÀRREC DE DOMICILIACIONS, CESSIÓ DE REBUTS I TRIBUTS DOMICILIATS I DEVOLUCIONS (presos per a cobrament o compensació)

EPÍGRAF 6

SERVEIS DE PAGAMENT:
TRANSFERÈNCIES, NÒMINES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT

EPÍGRAF 7

SERVEIS DE PAGAMENT:
TARGETES I UTILITZACIÓ DE CAIXERS 

EPÍGRAF 8

SERVEIS DE PAGAMENT:
DIPÒSITS A LA VISTA

EPÍGRAF 9

OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

EPÍGRAF 10

CAIXES DE LLOGUER I CUSTÒDIA D'ALTRES DIPÒSITS

EPÍGRAF 11

DIVERSOS SERVEIS PRESTATS

EPÍGRAF 12

AVALS I ALTRES GARANTIES

EPÍGRAF 13

CRÈDITS I PRÉSTECS (Crèdits, Préstecs, Efectes Financers, Descoberts en Compte Corrent, Excedits en Comptes de Crèdit i Acomptes sobre Efectes)

EPÍGRAF 14

SENSE CONTINGUT

EPÍGRAF 15

BANCA A DISTÀNCIA

EPÍGRAF 16

SENSE CONTINGUT

EPÍGRAF 17

OPERACIONS DE MONT DE PIETAT I SERVEIS EQUIVALENTS

EPÍGRAF 18

SERVEIS DE PAGAMENT:
OPERACIONS D’INTERCANVI I XECS PERSONALS PAGATS A TITULARS

EPÍGRAF 19

CRÈDITS COMERCIALS COMUNICATS EN SUPORT MAGNÈTIC PER AL SEU AVANÇ I GESTIÓ DE COBRAMENT

EPÍGRAF 20

ARRENDAMENT FINANCER (LEASING)

EPÍGRAF 21

SENSE CONTINGUT

EPÍGRAF 22

FACTORING

EPÍGRAF 23

CONFIRMING

EPÍGRAF 24

XECS I ALTRES DOCUMENTS DE PAGAMENTS GARANTIT

EPÍGRAF 40

SENSE CONTINGUT

EPÍGRAF 50

CONDICIONS GENERALS: Tarifes màximes de comissions, condicions i despeses en operacions en moneda estrangera i en operacions en moneda nacional derivades de transaccions amb l’exterior, aplicables a clients a Espanya

EPÍGRAF 51

AVALS I ALTRES GARANTIES SOBRE L'ESTRANGER

EPÍGRAF 52

CRÈDITS DOCUMENTARIS I ORDRES DE PAGAMENT DOCUMENTÀRIES SOBRE L'ESTRANGER

EPÍGRAF 53

REMESES SIMPLES I DOCUMENTÀRIES SOBRE ESPANYA EN NEGOCIACIÓ O EN GESTIÓ DE COBRAMENT

EPÍGRAF 54

EMISSIÓ DE XECS SOBRE L' ESTRANGER

EPÍGRAF 55

CRÈDITS DOCUMENTARIS, CARTES DE CRÈDIT STAND-BY I ORDRES DE PAGAMENT DOCUMENTÀRIES DE L'ESTRANGER SOBRE ESPANYA

EPÍGRAF 56

REMESES SIMPLES I DOCUMENTÀRIES SOBRE L'ESTRANGER EN NEGOCIACIÓ O EN GESTIÓ DE COBRAMENT
 

EPÍGRAF 57

SENSE CONTINGUT

EPÍGRAF 58

XECS A CÀRREC D'ENTITATS RADICADES A L'ESTRANGER O XECS EN MONEDA ESTRANGERA, PRESOS EN NEGOCIACIÓ

EPÍGRAF 59

XECS DE VIATGE

EPÍGRAF 60

BITLLETS ESTRANGERS

EPÍGRAF 61

CRÈDITS I PRÉSTECS EN DIVISES

EPÍGRAF 62

LÍNIES DE RISC PER A L'OPERATIVA DE COMERÇ EXTERIOR I ALTRES OPERACIONS DEL MERCAT DE DIVISES

EPÍGRAF 63

COMPRA-VENDA DE DIVISES

EPÍGRAF 64

OPCIONS SOBRE DIVISES

EPÍGRAF 65

DOMICILIACIONS I SERVEIS VARIS

EPÍGRAF 66

SERVEIS DE PAGAMENT:
DIPÒSITS A LA VISTA EN MONEDA ESTRANGERA

EPÍGRAF 67

GESTIONS I INFORMACIÓ PER COMPTE DE CLIENTS

EPÍGRAF 68

CRÈDIT A L’EXPORTACIÓ

EPÍGRAF 80

SERVEIS DE PAGAMENT:
TARIFES MÀXIMES DE COMISSIONS, CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES A CLIENTS PER TRANSFERÈNCIES DE FONS AMB L’EXTERIOR I TRANSFERÈNCIES EN MONEDA ESTRANGERA EN EL MERCAT INTERIOR

OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS