Certificat digital a Línia Oberta

Reforç de la seguretat

Línia Oberta permet complementar la identificació amb un certificat digital com el DNI electrònic i l’IdCat (CatCert).

L’ús de certificats digitals en la identificació proporciona un nivell de seguretat addicional, ja que, a més de facilitar l’identificador i el número secret (PIN1), és necessari validar correctament el certificat per accedir a Línia Oberta.

Com s’utilitza el DNI electrònic a Línia Oberta

Requisits:

  • Disposar del DNI electrònic.

  • Tenir un dispositiu lector de targetes xip compatible amb el certificat.

  • Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l’entitat emissora del certificat i els drivers del lector de targetes.

smcard1

dni_digital

Assistent d’instal·lació del DNI electrònic

Un cop es compleixen els requisits indicats, només cal activar l’opció a Línia Oberta (es pot fer directament des del servei Línia Oberta, a l’opció "Accés amb certificat digital", a la pantalla "Configuració personal").

A partir de l’activació de l’opció, cada vegada que es vulgui accedir a Línia Oberta caldrà tenir el certificat digital inserit al lector de targetes.

Activar accés amb certificat digital