El frau telefònic és un tipus d'estafa que es fa mitjançant trucades telefòniques i té com a objectiu aconseguir dades confidencials o l'usuari i la contrasenya de la banca electrònica per posteriorment, defraudar la víctima mitjançant moviments bancaris o compres amb les targetes bancàries.

¿Com funciona el frau telefònic?

Habitualment es rep la trucada d'una persona que es fa passar per un empleat del banc, un tècnic d'una companyia informàtica o un operador de telefonia i us informa sobre un assumpte que us interessi. En el cas, per exemple, de l'empleat del banc, es pot tractar d'un moviment carregat en la vostra targeta que és sospitós de ser fraudulent. Un altre exemple, en el cas del tècnic d'una companyia informàtica, pot ser la detecció centralitzada de la infecció per un virus informàtic de l'ordinador de la víctima.
Amb diferents pretextos i sempre intentant generar un clima de confiança, apressen la víctima a acabar facilitant les dades confidencials (contrasenyes, codis, etcètera) per fer, en teoria, una sèrie de comprovacions. Aquestes suposades comprovacions no són tals, sinó que estan utilitzant tota la informació facilitada per la víctima per poder-la defraudar.

Quines mesures cal adoptar?

Davant qualsevol trucada telefònica en què s'informa sobre un assumpte poc habitual i en què se sol·liciten dades personals o bancàries, sempre s'ha de desconfiar i per descomptat no facilitar mai cap dada.
En cas que s'arribin a facilitar dades o es tingui la sospita que es pot tractar d'un cas de frau, cal informar ràpidament la vostra sucursal bancària (si no està operativa, es pot trucar al telèfon d'assistència 24h de CaixaBank NOW: 902 115 007) i interposar una denúncia policial amb totes les dades que s'hagin pogut recopilar durant la trucada (per exemple, número de telèfon, nom de la persona que truca, missatge transmès per intentar caure en el frau, etcètera).