El frau telefònic és un tipus d'estafa que es comet mitjançant trucades telefòniques i té com a objectiu enganyar la víctima per aconseguir informació confidencial que posteriorment s'utilitzarà per defraudar-la (com poden ser dades personals o d'accés a la banca en línia). També és possible que durant la trucada instin la víctima a fer un pagament per uns suposats serveis prestats. 

Com funciona el frau telefònic?

Habitualment es rep la trucada d'una persona que es fa passar per un empleat del banc, un tècnic d'una companyia informàtica, un operador de telefonia o una empresa d'inversions que informa sobre un tema que us interessi. En el cas, per exemple, de l'empleat del banc, pot informar d'un moviment carregat en la vostra targeta o compte que és sospitós de ser fraudulent. Un altre exemple, en el cas del tècnic d'una companyia informàtica, pot ser la detecció centralitzada de la infecció per un virus informàtic de l'ordinador de la víctima.
Amb diferents pretextos i sempre intentant generar un clima de confiança, apressen la víctima a fer un pagament pels serveis prestats, o bé a facilitar dades confidencials (contrasenyes, codis, etc.) per fer, en teoria, una sèrie de comprovacions. Aquestes suposades comprovacions no són tals, sinó que estan utilitzant tota la informació facilitada per la víctima per poder-la defraudar.

Quines mesures cal adoptar?

Davant qualsevol trucada telefònica (encara que provingui d'un número de telèfon aparentment legítim) en què s'informa sobre un tema poc habitual en què se sol·liciten dades personals o bancàries, o bé fer un pagament, sempre s'ha de desconfiar i, per descomptat, mai no s'ha de facilitar cap dada ni fer cap pagament. Cal tenir en compte que els ciberdelinqüents poden utilitzar tècniques d'engany avançades per ocultar el seu número de telèfon darrere d'un número de telèfon legítim.
En cas que s'arribin a facilitar dades o es tingui la sospita que es pot tractar d'un cas de frau, cal informar immediatament el vostre gestor CaixaBank (si no està operatiu, es pot trucar al telèfon 24 hores d'Atenció al Client: 93 887 25 25/900 40 40 90 o si ets a l'estranger el +34 938 87 25 25) i interposar una denúncia policial amb totes les dades que s'hagin pogut recopilar durant la trucada (per exemple, número de telèfon, nom de la persona que truca, missatge transmès per intentar caure en el frau, etc.).