Recomanacions i mesures de prudència

Mesures de prudència

  • Fer servir versions actualitzades dels navegadors.

  • Navegar per llocs web coneguts.

  • No deixar desatesos els ordinadors o mòbils mentre estan connectats.

  • No acceptar l'execució de programes el download dels quals s'activi sense que es demani.

  • Conèixer l'existència de hoaxes (virus enganyosos).

  • Protegir les nostres dades personals, de contacte, financeres, etc.