Triï entre la Targeta Visa Prepagament Restaurant o la Targeta Visa Business Restaurant

  • Poden establir-se límits operatius com a imports màxims, nombre d'operacions, etc.
  • Només poden utilitzar-se en cafeteries i restaurants que acceptin targetes Visa.
  • Les targetes restaurant ofereixen avantatges fiscals.

NRI: 15666-2017-5555