Activa les notificacions per estar al dia

Les notificacions push són un tipus d'alertes que rep el teu mòbil i que t'avisen d'informació nova a l'app de CaixaBankNow.

A més podràs...

Finalitzar fàcilment les teves compres en línia

Rebre missatges de seguretat

Activar alertes sobre l'activitat dels teus comptes i de les teves targetes

Rebre informació d'interès sobre CaixaBank

Activa-les en 6 passos

Entra a l'app de CaixaBankNow (al teu mòbil) i segueix els passos següents.

Accedeix a “... Què necessites?” del menú inferior i clica “Configuració i El meu perfil”.

A continuació, accedeix a “Configuració”.Clica en “Notificacions i alertes”.Després a “Gestionar notificacions”.


5

I activa-les! per poder rebre qualsevol alerta de l'app.


Accepta els permisos del sistema operatiu i comença a estar al dia de les teves finances.

O a través del teu telèfon mòbil

Escriu el teu número de mòbil i t'enviarem un SMS perquè et puguis baixar l'aplicació.

Acabem d'enviar-te un SMS al telèfon

Tornar-la a baixar al teu mòbil

El número de mòbil no és correcte.
Ha de tenir 9 xifres i començar per 6 o 7

Tecleja un número vàlid