Tria el teu Pack i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix per operar en BrokerNow.

Pack Iniciació Pack avançat Pack Expert Pack Expert Plus
  7,26 €/mes1
Gratuït si fa 1 operació al mes2
12,10 €/mes1
Gratuït si fa 2 operacions al mes2
24,20 €/mes1
Gratuït si fa 6 operacions al mes2
36,30 €/mes1
Gratuït si fa 8 operacions al mes2
Tarifa Mercat Nacional3

Accions, ETF y Warrants

Tarifa plana de 7 € per a operacions fins a 6.000 €
Per a operacions superiores0,15% sobre efectiu

Tarifa Intradía4

Accions, ETF y Warrants

2 operacions des de 7 €

Comissió de custodia2

Gratis

Si es fan 12 operacions al semestre

Temps Real

Cotitzacions en temps real per a accions de mercat continu, Fixing, Latibex, MAB i ETF., Latibex, MAB y ETFs.

Temps Real índexs

Cotitzacions en temps real de l'IBEX 35, FTSE Latibex, Índexs Borses (Barcelona, Bilbao, Madrid i València)

Streaming

Cotitzacions en estricte temps real en el moment en què es produeix cada encreuament de preus

Profunditat de mercat 

Visualització de les cinc millors posicions d'oferta i demanda d'accions i ETF

Plataforma de Trading

Entorn avançat configurable amb tota la informació borsària per gestionar la teva operativa

I a més, podràs gaudir d'aquests avantatges contractant qualsevol dels Packs de serveis:

Warrants CaixaBank

50% de descompte

En comissions i corretatges de Warrants CaixaBank.

Alertes

Gratis

Anàlisi de Cartera

Gratis

Vegeu totes les tarifes

1. IVA incluido

Para Islas Canarias, se aplicará el 7% de IGIC, siendo el precio de cada servicio el siguiente:
Mercado Nacional: Pack Iniciación: 6,42€, Pack Avanzado: 10,70€, Pack Experto: 21,40€, Pack Experto Plus: 32,10€.
Para Ceuta y Melilla, se aplicará el 4% de IPSI, siendo el precio de cada servicio el siguiente:
Mercado Nacional: Pack Iniciación: 6,24€, Pack Avanzado: 10,40€, Pack Experto: 20,80€, Pack Experto Plus: 31,20€.

2. Se considerarán operaciones que dan derecho a la gratuidad del servicio las realizadas por el titular que ha contratado el servicio en todos los contratos y expedientes de los que sea titular.
Para los servicios de Mercado Nacional se tendrán en cuenta las operaciones de compra y venta en acciones, ETFs y Warrants de Mercado Nacional realizadas durante el mes en curso a través de Línea Abierta web o móvil (no computarán las operaciones sobre Renta Fija Nacional). En caso de que no hubiera realizado las operaciones necesarias, se comprobará si la media mensual de las operaciones realizadas durante los últimos 12 meses es igual o superior al número de operaciones mensuales exigidas. En caso de que así fuese, el cliente obtendrá durante ese mes el servicio gratuito.

3. Tarifa plana de 7€ para operaciones hasta 6.000€. Para operaciones superiores a 6.000€ la comisión será del 0,15% sobre efectivo.
A estas tarifas deben añadirse los aranceles (derechos de contratación y liquidación) según las tarifas oficiales de cada mercado.
Tarifas para operaciones por internet y dispositivos móviles.

4. Tarifa plana de 7€ para dos operaciones (una de compra y otra de venta) si el importe de la primera es de hasta 6.000€. Si el importe de la primera operación es superior a 6.000€ la tarifa aplicable será de 0,15% sobre el efectivo de la primera operación.
A estas tarifas deben añadirse los aranceles (derechos de contratación y liquidación) según las tarifas oficiales de cada mercado.
Tarifas para operaciones por internet y dispositivos móviles.

Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el "Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores", presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puede consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.

Puede consultar el folleto relativo a las emisiones de warrants de CaixaBank aquí.

Tenga en cuenta que los warrants tienen diferencias, en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez, con un depósito ordinario.


NRI: 17135-2018-5555

Tria el teu Pack i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix per operar en BrokerNow.

Pack Avançat Pack Expert
  12,10 €/mes1
Gratuït si fa 2 contractes al mes2
26,62 €/mes1
Gratuït si fa 8 contractes al mes2
Temps Real
Cotitzacions de futurs i opcions MEFF

Profunditat de mercat
Visualització de les cinc millors posicions d'oferta i demanda dels futurs i opcions MEFF

1. IVA inclòs

Per a les Illes Canàries, s'aplicarà el 7% d'IGIC; i el preu de cada servei serà el següent:MEFF: Paquet Avançat: 10,70 €, Pack Expert: 23,54 €.
Per a Ceuta i Melilla, s'aplicarà el 4% d'IPSI; i el preu de cada servei serà el següent:MEFF: Paquet Avançat: 10,40 €, Pack Expert: 22,88 €.
Es consideraran operacions que donen dret a la gratuïtat del servei les realitzades pel titular que ha contractat el servei en tots els contractes i expedients de què sigui titular.

2. Per als serveis de MEFF es tindran en compte els contractes comprats o venuts, rollovers, exercicis, abonaments, assignacions i deliveries d'opcions i futurs contractats durant el mes, a través de la banca digital CaixaBankNow web o mòbil. Els contractes de Futur de IBEX 35 es consideraran un sol contracte, mentre que els contractes de Futur de Mini IBEX 35, Futur sobre accions, Opcions sobre Mini IBEX 35 i Opcions sobre accions es consideraran 0,20 contractes. En cas que no hagués fet els contractes necessaris, es comprovarà si la mitjana dels contractes realitzats durant els últims dotze mesos és igual o superior al nombre de contractes mensuals exigits. En cas que sigui així, el client obtindrà durant aquell mes el servei gratuït.

NRI: 17135-2018-5555