Tarifes i avantatges al contractar un Pack de Mercat Nacional

TARIFA ESPECIAL

7 € per operació

En accions, Warrants y ETFs1

TARIFA INTRADIA

2 operacions per 7 € per operació

En accions, Warrants y ETFs2

COMISSIÓ DE CUSTODIA

Comissió de custodia de Renda Variable Nacional Gratis

Si realitzes 12 operacions al semestre3 

WARRANTS CAIXABANK

50% de descompte

En comissions i corretatges de Warrants CaixaBank

ALERTES

Gratis

ANÀLISI DE CARTERA

Gratis

 
Tarifes standard i tarifes amb packs

1. Tarifa plana de 7 € per a operacions fins a 6.000 €. Per a operacions superiors a 6.000 € la comissió serà del 0,15% sobre l'efectiu.A aquestes tarifes han d'afegir-se els aranzels (drets de contractació i liquidació) segons les tarifes oficials de cada mercat.Tarifes per a operacions per Internet i dispositius mòbils.

2. Tarifa plana de 7 € per a dues operacions (una de compra i una altra de venda) si l'import de la primera és de fins a 6.000 €. Si l'import de la primera operació és superior a 6.000 € la tarifa aplicable serà del 0,15% sobre l'efectiu de la primera operació.A aquestes tarifes han d'afegir-se els aranzels (drets de contractació i liquidació) segons les tarifes oficials de cada mercat.Tarifes per a operacions per Internet i dispositius mòbils.

3. Tipus impositius aplicables:

La Península i les Balears: 21% d'IVA
Illes Canàries: 7% d'IGIC
Ceuta: 4% d'IPSI
Melilla: 4% d'IPSI

4. Es comptabilitzaran com operacions per a la gratuïtat les operacions de compra venda d'Accions, ETF o Warrants de Mercat Nacional realitzades durant el semestre natural a través de la teva banca digital CaixaBankNow web o mòbil (no computaran les operacions sobre Renda Fixa Nacional).
En operacions a crèdit intradia una vegada realitzada la compra és necessari tancar la posició abans de les 17.15 hores del mateix dia. Totes les posicions que quedin obertes es tancaran de manera automàtica mitjançant l'ordre irrevocable de venda, i se'ls aplicarà la comissió habitual més una comissió de gestió de tancament de 30 €.

Les comissions per la compra/venda de valors estan publicades al "Fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors", presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Pot consultar el Fullet de tarifes màximes aquí o a qualsevol oficina de CaixaBank.

Pot consultar el fullet relatiu a les emissions de warrants de CaixaBank aquí.

Tingui en compte que els warrants tenen diferències, en termes de rendibilitat, risc i liquiditat, amb un dipòsit ordinari.

NRI 17135-2018-5555