La gestió activa és l’estratègia d’inversió que consisteix en la compra i venda de determinats valors per part d’un gestor amb l’objectiu d’aconseguir rendibilitats per damunt del mercat. És l’oposat a la gestió passiva

L’objectiu del gestor és analitzar el mercat per trobar oportunitats en què invertir. Aquesta anàlisi comporta més dedicació i temps que la gestió passiva.

Els inversors actius utilitzen diverses estratègies d’inversió, entre les quals hi ha:

Anàlisi fonamental

Gestió value

El 1934, David Dodd i Benjamin Graham (mentor de Warren Buffet) van publicar el llibre Security Analysis, que, amb el temps, s’ha convertit en un dels pilars de la inversió value.

Van desenvolupar un mètode de valoració que intenta identificar companyies que estiguin infravalorades al mercat, fent el que es coneix com una anàlisi fonamental. Encara que hi ha diverses vessants, podríem dir que la gestió value consisteix a analitzar rigorosament les companyies i entendre bé els seus negocis per intentar determinar-ne el valor intrínsec.

Després, aquest valor intrínsec es contrasta amb el preu de mercat per identificar si les empreses cotitzen amb descompte, és a dir, si el seu valor al mercat és inferior a l’esperat. En definitiva, si hi ha un marge de seguretat prou ampli com per representar una oportunitat d’inversió rendible.

Invertir en companyies que cotitzen amb descompte sembla una obvietat, ja que qualsevol gestor té com a objectiu aconseguir rendibilitats positives. Tanmateix, la manera d’aconseguir-ho no és sempre la mateixa.

La gestió value ignora factors com l’evolució i nivells del mercat. Tampoc no analitza les circumstàncies macro o polítiques a l’hora de construir les seves carteres.

Gestió growth

Els inversors en creixement se centren en el potencial. Cerquen empreses que, al seu entendre, augmentaran els seus beneficis a una taxa superior a la mitjana comparada amb la resta del mercat, cosa que es traduirà en un augment de la seva cotització en borsa.
Les empreses de creixement acostumen a tenir com a objectiu l’expansió continuada, per la qual cosa poden decidir reinvertir una part important dels guanys per generar creixement.

Gestió blended

Els gestors blended són els que, en funció de les seves perspectives, inverteixen tant en companyies value com en companyies growth, és a dir, que canvien de model d’inversió segons les seves perspectives de mercat.

Anàlisi tècnica

L’anàlisi chartista, també denominada anàlisi tècnica, se centra en l’estudi de l’evolució durant el temps dels moviments que fan les carteres i, d’aquesta manera, anticipar-ne l’evolució futura i poder obtenir rendiments atractius.

Aquest tipus d’anàlisi no creu en l’eficiència feble del mercat, que defensa que els mercats no tenen patrons determinats que es van repetint.

Els inversors que confien en l’anàlisi tècnica tenen un horitzó d’inversió més a curt termini que els anteriors. La seva pràctica s’associa molt més al trading o market time.


Contingut avalat per l'Institut d'Estudis Financers amb els criteris de transparència, qualitat, independència i neutralitat.

IEF