La inversió en un fons pot comportar diversos dels riscos en funció de l'univers en què invertirà la cartera del fons, el que pot ocasionar la pèrdua de capital invertit.

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA , com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com a depositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rentabilitats o despeses passades no suposen drets per al futur. 

NRI: 19389-2021-05555