Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: CABK SI IMPACTO 30/60 RV, PP i CABK SI IMPACTO 5/30 RV, PP

El nivell de risc de cada pla està detallat en el document de dades fonamentals, consultable des de www.caixabank.es/particular/planespensiones/necesidadplanespensiones_ca.html 

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • 1Potencialment menys rendiment - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Potencialment més rendiment + Risc

  Sí a una inversió que genera un impacte positiu en les persones i en el planeta

  Amb la nova Gamma SI Solucions d'Impacte seguim fidels als nostres valors d'origen i compromís social.

  Sí a una nova gamma amb la màxima classificació en sostenibilitat

  La Gamma SI, composta per fons d'inversió i pla de pensions, compleix amb els estàndards de l'article 9 del Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.

  Una solució que uneix les capacitats de tres grans referents en sostenibilitat: CaixaBank Asset Management, VidaCaixa i BlackRock.

  CaixaBank i BlackRock s'han unit en un acord estratègic que impulsa la inversió d'impacte a través del llançament de la Gamma SI.

  Sí a aconseguir impacte a través de temàtiques vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

  Periòdicament rebrà un informe amb les atribucions tangibles i reals de les seves inversions a la contribució de les ODS.

  Sí a una gamma de productes en creixement

  Fons mixtos


  SI Impacte 0/30 RV, FI

  Més informació

  SI Impacte 0/60 RV, FI

  Més informació

  SI Impacte 50/100 RV, FI

  Més informació

  Renda variable

  Renda fixa i altres actius


  Fons de renda fixa
  SI Impacte Renta Fija, FI

   

  Pla de pensions: 


  SI Impacte 30/60 RV, PP

  Més informació

  SI Impacte 5/30 RV, PP

  Més informació

  Renda variable

  Renda fixa i altres actius

  El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.