Cada any, s'han produït episodis puntuals de volatilitat motivats per situacions conjunturals que han tingut un efecte temporal i limitat sobre les rendibilitats. En aquests moments tan complexos, amb alts nivells d'incertesa i volatilitat, repassem els #tipsdelbueninversor: conèixer les claus de la inversió a llarg termini, evitar els biaixos del comportament i la importància de comptar amb un gestor especialista.

Claus de la inversió a llarg termini

El bon inversor ha de tenir presents les claus de la inversió a llarg termini. Destaquem aquí les claus que més importància tenen en moments borsaris complicats:

Biaixos del comportament

L'experiència ens demostra que a l'hora de prendre decisions no sempre som racionals. Els biaixos del comportament són aquests efectes psicològics que ens porten a un judici inexacte, en definitiva, a la irracionalitat a l'hora de prendre decisions. El fet de conèixer-los ens ajudarà a entendre'ls millor i a saber tractar amb ells perquè no s'interposin entre nosaltres i una bona decisió. En els #tipsdelbueninversor t'expliquem els biaixos del comportament que ens poden afectar més en aquests moments:

La importància de comptar amb un gestor especialista:

És important revisar amb el teu gestor la planificació financera i els objectius d'inversió. Recorda que comptes amb informació financera actualitzada en qualsevol moment.

Confia en un assessor amb formació

Planteja't diferents opcions de futur

No empatitzis de manera automàtica amb la negativitat de notícies recents

Sol·licita que t'aportin dades històriques amb horitzons temporals d'almenys 3 anys

No controlem el futur, però ser sistemàtics ens ajuda a afegir racionalitat al procés de presa de decisions

Pren les teves decisions basant-te en els teus condicionants i objectius personals