Documentació precontractual d'hipoteques

Habitatge habitual

  • Finalitat del finançament: adquisició d'habitatge habitual, rehabilitació primera residència i plaça de pàrquing.
  • Fitxa d'informació precontractual (FIPRE):

Préstec Hipotecari – Interès fix

Préstec Hipotecari – Interès variable

Segona residència o constructor primera residència

  • Finalitat del finançament: adquisició/rehabilitació segona residència i pàrquing o constructor uso propi primera residència
  • Fitxa d'informació precontractual (FIPRE):

Préstec Hipotecari – Interès fix

Préstec Hipotecari – Interès variable

Inversió

  • Finalitat del finançament: inversió particulars, constructor uso propi segona residència o adquisició/rehabilitació despatxos/locals comercials.
  • Fitxa d'informació precontractual (FIPRE):

Préstec Hipotecari – Interès fix

Préstec Hipotecari – Interès variable

Documents exclusius per Comunitat

  • Documents precontractuals exclusius per a la Comunitat Autònoma d'Andalusia:

Índex de documentació de lliurament preceptiu (IDEP) (PDF en castellà)

  • Document d'Informació Precontractual Complementària (DIPREC):

Préstec Hipotecari – Interès Fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari – Interès Variable (PDF en castellà)

Condicions generals de contractació d’hipoteques:

  • Condicions generals de contractació d’hipoteques:

Préstec hipotecari una sola finca interès fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Diverses Finques. Quota Constant. Interès Fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Diverses Finques. Quota Constant. Interès Variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Una Finca Acabada. Quota Constant. Interès Variable (PDF en castellà)

No Hipotecari Tipus Fix (PDF en castellà)

No Hipotecari Refinançament CBP Variable (PDF en castellà)

No Hipotecari Refinançament CBP Fix (PDF en castellà)

Construcció-Ús Propi-Curs de lliuraments Tipus Fix (PDF en castellà)

Compra i reforma Tipus Fix (PDF en castellà)

Agroinversió (PDF en castellà)

Compra i Reforma-2 Disposicions (PDF en castellà)

Conveni BEI-Pimes  (PDF en castellà)

Conveni BEI-Agrícola (PDF en castellà)

Conveni BEI-Agrícola (PDF en castellà)

ICF Amb Finançament (PDF en castellà)

Conveni ICF JOVENES AGRICULTORS EXPLOT AGRÀRIES CATALUNYA (PDF en castellà)

AOR1 Una finca Interès Variable (PDF en castellà)

AOR1 Una finca Interès Fix (PDF en castellà)

Col·lectiu 6 (PDF en castellà)

Conveni PDR Canàries (PDF en castellà)

Conveni Explotació Agràries Xunta Galícia (PDF en castellà)

Conveni BEI-PIMES (PDF en castellà)

Conveni ICF Desenvolupament Rural LEADER (PDF en castellà)

Conveni Explot.Agràries Xunta Galícia (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 4 (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 1 (PDF en castellà)

Conveni Explot.Agràries Castella-la Manxa (PDF en castellà)

Conveni IGVS Institut Gallec Habitatge (PDF en castellà)

Conveni IGVS (PDF en castellà)

Construcció-Ús Propi-Curs de lliurament (PDF en castellà)

Conveni ICF Co Finançament Curs (PDF en castellà)

Conveni Extraval SGR (PDF en castellà)

Conveni SELF TRADE BANK (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 2 (PDF en castellà)

Conveni Diputació Rehabilita i Emprèn (PDF en castellà)

Conveni ICF Competitivitat Explot Agràries Catalunya (PDF en castellà)

Una finca interès variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 3 (PDF en castellà)

Conveni Explot. Agràries Andalusia Joves (PDF en castellà)

Conveni ICF Desenvolupament Rural Leader (PDF en castellà)

Conveni Explotacions Agràries Castella - La Manxa (PDF en castellà)

Col·lectiu 5 (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: ICO-Empreses i Emprenedors, Finca acabada. Interès Fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: ICO-Empreses i Emprenedors, Rehabilitació-Reforma habitatge. Interès Variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: ICO-Empreses i Emprenedors, Finca acabada. Interès Variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari AgroInversió, Finca Acabada & Finca en construcció (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari d'una Sola Finca Acabada – Quota Constant i Interès variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari d'una Sola Finca Acabada – Quota Constant dos trams d'Interès Variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu juliol - Dos trams d'interès variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 8 - Dos trams d'interès variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 8 - Interès variable Euribor (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu juliol - Interès variable, Quota Creixent (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu juliol - Interès variable, Quota Constant (PDF en castellà)

Formulari de condicions generals de Préstec Hipotecari Agroinversió. Finca acabada / Finca en construcció. Quota constant. Interès fix. (PDF en castellà)

Formulari de condicions generals de Préstec Hipotecari Grup Caixabank. Compra vivent Servihabitat / Buildingcenter / GEDAI (Col·lectiu 6) Una sola finca acabada, Quota constant, Dos trams d'interès variable, Euríbor oficial-IRPF, Sense Conversió. (PDF en castellà)

Préstec promotor-comprador. Divisió horitzontal prèvia, amb distribució de la responsabilitat hipotecària d'inici. Euríbor de 12 mesos per al promotor en manca i euríbor any oficial en amortització per a promotor i subrogat. Quota constant. Diverses finques en construcció d'ús residencial. Compte especial (PDF en castellà)

Préstec promotor-comprador. Només amb escriptura d'obra nova en construcció, la divisió horitzontal i distribució de responsabilitat en acabar la construcció. Euríbor 12 mesos per al promotor en manca i euríbor any boe en amortització per al promotor i subrogat. Quota constant. Diverses finques en construcció d'ús residencial. Compte especial (PDF en castellà)

BEI-GAUDI III. Una sola finca acabada. Interès fix. Venciment: mesos naturals. Quota constant. (PDF en castellà)

Novació pura tipus fix (PDF en castellà)

Novació pura tipus variable (PDF en castellà)

Model CV subrogació de promotor i Novació tipus variable (PDF en castellà)

Model novació CBP. Préstec tipus fix

Model novació CBP. Préstec tipus variable

Model novació CBP. Crèdit Obert tipus variable

BEI PYMES MIDCAPS -PRS- INTERÈS FIX (PDF en castellà)

Finca acabada - Interès fix divises (PDF en castellà)

Finques acabades - Interès fix divises (PDF en castellà)

Explotacions agràries La Rioja (PDF en castellà)

BEI-PYMES MIDCAPS AGRICOLA PRS HIPOTECARI MET (PDF en castellà)

BEI PYMES MIDCAPS AGRICOLA PRS HIPOTECARI ANUAL (PDF en castellà)

PH-espejo CBP Fijo (PDF en castellà).

PH-espejo CBP EURIBOR VARIABLE (PDF  en castellà).

P.H.FINCA ACABADA-EURIBOR (DIVERSOS TRAMOS) (PDF en castellà)

P.H. ADDICIONAL EMPLEATS-1TRAM-QUOTA (PDF en castellà)

Interès Variable LCI-DARP TOFONER (PDF en castellà)

Holabank. Una sola finca acabada. Cuota constante. Interés variable. Euríbor oficial. Sin conversión (PDF en castellà)

Préstamo Hipotecario. Varias Fincas. Cuota Constante. Interés Variable (PDF en castellà)

PRÉSTAMO ADICIONAL EMPLEADOS INTERÉS VARIABLE (1 TRAMO) (PDF en castellà)

Col·lectiu 9 (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari. Una sola finca acabada. Quota constant. Interès variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari. Una sola finca acabada. Quota constant. Interès fix (PDF en castellà)

PRÉSTEC AGROINVERSIÓ DIVERSES FINQUES ACABADES (PDF en castellà)

Préstec Agroinversió Diverses finques acabades Interès fix (PDF en castellà)

Novació per desaparició LIBOR

P.H. Empresa TIPUS FIX. Una finca DISPOSICIONS (PDF en castellà)

P.H. Empresa TIPO FIJO. Una finca (PDF en castellà)

P.H. Empresa TIPUS FIX. Diverses finques DISPOSICIONS (PDF en castellà)

P.H. Empresa TIPUS FIX. Diverses finques (PDF en castellà)

PH AMB CL EMPRESA DIVERSES FINQUES DIVERSOS TRAMS (PDF en castellà)

P.H. FINCA ACABADA - EURIBOR OFICIAL (NO RETAIL) (PDF en castellà)

P.H. FINCA ACABADA CL EMPRESA DIVERSES FINQUES (PDF en castellà)

PH DISPOSICIONS CL EMPRESA DIVERSES FINQUES (PDF en castellà)

PH DISPOSICIONS CL empresa (DIVERSOS TRAMS) (PDF en castellà)

PH DISPOSICIONS CL empreses DIVERSES FINQUES (PDF en castellà)

P.H. DISPO -FINCA ACABADA - EUR. OFI. (NO RETAIL) (PDF en castellà)

Conveni Explotacions Agràries Extremadura (PDF en castellà)

Casa Fàcil Plataformes tipus fix diverses finques (PDF en castellà)

Casa Fàcil Plataformes tipus variable diverses finques (PDF en castellà)

BEI-GAUDÍ IV UNA SOLA FINCA ACABADA INTERÈS VARIABLE PERIODICITAT ANUAL (PDF en castellà)

BEI-GAUDÍ IV UNA SOLA FINCA ACABADA INTERÈS VARIABLE DIVERSES PERIODICITATS (PDF en castellà)

Model Minuta Friendly interès fix (PDF en castellà)

Model Minuta Friendly interès variable (PDF en castellà)

Conveni amb Govern Comunitat de Madrid Interès Fix (PDF en castellà)

Model Minuta Friendly interès fix VVFF (PDF en castellà)

Model Minuta Friendly interès variable VVFF (PDF en castellà)

Novació modificativa de préstec hipotecari a tipus fix (PDF en castellà)

Novació modificativa de préstec hipotecari a tipus variable (PDF en castellà)

P.H. HIPOTECA EFICIENT - 1 FINCA - INTERÈS FIX (PDF en castellà)

P.H. HIPOTECA EFICIENT - 1 FINCA - INTERÈS VARIABLE (PDF en castellà)

HOLABANK - EUROCONVERTIBLE - 2 FINCAS -CT CTE - INT. FIX (PDF en castellà)

HOLABANK - EUROCONVERTIBLE -1 FINCA - CT CTE - INT. FIX (PDF en castellà)

CONVENIO GOBIERNO COMUNIDAD MADRID INT FIJO VARIAS FINCAS (PDF en castellà)

EMPLEADOS TIPO FIJO- FINCA ACABADA-VCTO MESES

EMPLEADOS TIPO FIJO- VARIAS FINCAS-VCTO MESES

P.H.CASA FACIL PLATAF. DIG. FRIENDLY -1F- INT FIJO

P.H.CASA FACIL PLATAF. DIG. FRIENDLY -1F- INT VAR

P.H.CASA FACIL PLATAF. DIG. FRIENDLY VVFF INT FIJO

P.H.CASA FACIL PLATAF. DIG. FRIENDLY VVFF INT VAR

P.H. FRIENDLY EN CONSTR.USO PROPIO-CTE-INT.FIJO

P.H. FRIENDLY EN CONSTR.USO PROPIO-CTA CTE-VAR

CONVENIO CON EL INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE