Resol els teus dubtes de finançament

 • Quin tipus de préstec puc contractar?

  Préstec personal: és una operació de finançament, sigui de béns de consum o de serveis, que es concedeix per a una finalitat concreta; és a dir, CaixaBank lliura a client una quantitat de diners determinada que ha de tornar mitjançant quotes periòdiques en un termini i a un tipus d’interès determinats. És una operació garantida per la solvència del titular o de les persones que l’avalen, si escau.

 • Vull consultar els meus contractes de préstecs i crèdits ara.

  Entra a la teva banca digital CaixaBankNow i fes clic a la pestanya “Préstecs” per informar-te sobre els teus préstecs i crèdits en curs.

 • Com puc consultar l’estat dels meus préstecs o crèdits?

  Totes les dades relacionades amb els teus contractes de préstecs i crèdits les trobaràs a la teva banca digital CaixaBankNow, en concret en “Els meus Préstecs” (dins de la pestanya “Préstecs”).

  Segons el tipus de producte contractat pots veure les següents dades:

  Per als préstecs:

  • Quadre d'amortització: detalla el teu pla d'amortització.

  • Rebuts pagats: els teus rebuts pagats des de la data que diguis.

  • Rebuts no pagats: permet pagar-los.

  Per a les hipoteques i crèdits oberts:

  • Totes les disposicions: llistades, tant les vigents com les cancel·lades.

  • Disposicions vigents: detallant, per a cadascuna, la data de constitució, venciments, capital concedit, saldo, quota i interès.

  • Disposicions cancel·lades: llista de disposicions que han estat cancel·lades o el període de les quals ha vençut.

  • Rebuts pagats des d'una data: des de la data que especifiquis.

  • Rebuts no pagats: permet pagar-los.

  Per als comptes de crèdit:

  • Liquidacions: relació de liquidacions realitzades, del compte seleccionat, classificades per el “període de liquidació”.

 • Vull demanar un préstec personal ara.

  Pots sol·licitar-ho on-line des del catàleg de préstecs de banca digital CaixaBankNow.

 • On puc consultar els comunicats que rebo per correu?

  En la pestanya “Comptes” de la teva banca digital CaixaBankNow, accedeix a l'operativa “Correspondència” del menú esquerre.

  En la pantalla principal d'aquesta operativa disposes d'una taula amb una capçalera dividida en una sèrie de pestanyes. Aquestes permeten visualitzar els missatges en funció del tipus de comunicat, avís o rebut. Fes clic a la pestanya a què pertanyi el comunicat que vols consultar.

  IMPORTANT: Els comunicats mostrats corresponen als 12 últims mesos. Per consultar comunicats anteriors accedeix a l'opció “Busqui el seu comunicat”.

 • Des de quan puc consultar els meus comunicats?

  Disposes d'un arxiu on-line dels teus comunicats des de gener del 1999 fins a l'actualitat.

 • Com puc localitzar un comunicat específic?

  El cercador avançat de comunicats et permet localitzar els teus comunicats per import, data o categoria.

 • Com puc sol·licitar la meva vida laboral?

  En aquests document t'expliquem com pots sol·licitar l'Informe de vida laboral a través de la seu electrònica de la Seguretat Social:

  Sol·licitar SMS

  Sol·licitar informe Vida Laboral

 • Com pots sol·licitar una hipoteca?

  Pots sol·licitar una hipoteca a través de Préstecs > Hipoteques > Simuladors > Calcular quota. Un cop coneguis la quota mensual que millor s'adapta a les teves necessitats, pots emplenar el formulari de sol·licitud d'Hipoteca CasaFàcil.

 • Com pots saber el pressupost màxim per al teu habitatge?

  Pots calcular el pressupost màxim que pots destinar a la compra d'habitatge a través de Préstecs > Hipoteques > Simular compra habitatge.

 • Com pots saber la quota mensual que millor s'adapta a les teves necessitats?

  Pots calcular el pressupost màxim que pots destinar a la compra d'habitatge a través de Préstecs > Hipoteques > Simular compra habitatge.

 • Informació sobre l'impost d'actes jurídics d'hipoteques.

  La nostra entitat, en compliment del RDL 17/2018, assumeix l'impost per actes jurídics documentats relacionat amb la constitució de la hipoteca. CaixaBank sempre ha actuat i actuarà d'acord amb la normativa vigent.

 • Com pots consultar els rebuts pagats del teu préstec o de la teva hipoteca?

  Pots consultar els rebuts ja pagats del teu préstec o de la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs. Fes clic en el contracte i accedeix a "Consultar el quadre d'amortitzacions". A continuació, deixa seleccionada només l'opció "Rebuts pagats" i fes clic en el botó "Cercar".

 • Com pots fer una amortització anticipada del teu préstec o de la teva hipoteca?

  Pots fer una amortització anticipada del teu préstec o de la teva hipoteca abans de la data de venciment pactada a Préstecs > Els meus préstecs i hipoteques. Selecciona el préstec que vols amortitzar i "Consulta del quadre d'amortització". Accedeix a "Simulació/Sol·licitud d'amortització".

 • Com pots consultar el quadre d'amortitzacions del teu préstec o de la teva hipoteca?

  Pots consultar el quadre d'amortització del teu préstec o de la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs. Fes clic a "Consultar detall" del menú "Veure opcions" i selecciona l'enllaç "Consultar quadre d'amortitzacions". Et mostrem les amortitzacions ja fetes. Per consultar el quadre d'amortitzacions futures, fes clic en el botó "Consulta del quadre previst" d'unes altres opcions disponibles.

 • Com pots cancel·lar el teu préstec o la teva hipoteca?

  Pots cancel·lar el teu préstec o la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs i hipoteques. Selecciona el contracte, fes clic a "Consultar detall" del menú "Veure opcions" i selecciona l'enllaç "Consultar quadre d'amortitzacions". Fes clic en l'opció "Simulació/Sol·licitud de cancel·lació". Et mostrem una simulació de la cancel·lació. En cas que vulguis continuar amb la cancel·lació, fes clic en l'enllaç "Sol·licitar cancel·lació".

 • Com pots consultar l'estat dels teus préstecs i crèdits i de la teva hipoteca?

  Pots accedir a la consulta dels teus préstecs i crèdits i de les teves hipoteques, i del seu estat, a Préstecs > Els meus préstecs.

 • Com pots consultar els rebuts no pagats del teu préstec o de la teva hipoteca?

  Pots consultar els rebuts no pagats del teu préstec o de la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs. Fes clic en el contracte i accedeix a "Consultar el quadre d'amortitzacions". Tot seguit, en tipus d'operació, deixa-hi seleccionada només l'opció "Rebuts pendents" i fes clic en el botó "Cercar".

 • Com pots consultar les disposicions de la teva hipoteca?

  Pots consultar totes les disposicions, les vigents i les cancel·lades, a Préstecs > Els meus préstecs. Fes clic en el contracte i selecciona l'enllaç que correspongui: Totes les disposicions, disposicions vigents, disposicions cancel·lades.

 • Com pots amortitzar disposicions de la teva Hipoteca CasaFàcil?

  Pots amortitzar disposicions de la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs i hipoteques. Selecciona el préstec que vols amortitzar i "Consulta del quadre d'amortització". Accedeix a "Simulació/Sol·licitud d'amortització". Tot seguit, selecciona la disposició que vols amortitzar i indica el tipus d'amortització (total o parcial).

 • Quines comissions i quins tipus d'interès s'apliquen a les hipoteques comercialitzades per CaixaBank?

  Pots consultar les comissions i els interessos de les hipoteques en l'apartat de Préstecs i hipoteques del portal web de CaixaBank. Cal tenir en compte que la informació té caràcter orientatiu i que pot variar en cada cas segons personalitzacions posteriors.

 • Com pots tornar a disposar del capital amortitzat de la teva Hipoteca CasaFàcil?

  Pots tornar a disposar del capital ja amortitzat de la teva Hipoteca CasaFàcil anant a la teva oficina de CaixaBank.

 • Quina és la comissió per fer una amortització d'un préstec o d'una hipoteca?

  Pots consultar les comissions sobre amortitzacions de préstecs o d'hipoteques accedint al teu contracte i fent una simulació d'amortització. Accedeix a "Consultar el quadre d'amortitzacions" > "Simulació/Sol·licitud d'amortització".

 • Quin és la comissió per cancel·lació anticipada d'un préstec o d'una hipoteca?

  Pots consultar les comissions per cancel·lació anticipada de préstecs accedint al teu contracte i fent una simulació de cancel·lació. Accedeix a "Consultar el quadre d'amortitzacions" > "Simulació/Sol·licitud d'amortització".

 • Com pots pagar un rebut impagat d'un préstec o d'una hipoteca?

  Pots pagar els rebuts impagats del teu préstec o de la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs. Fes clic damunt del número de contracte i, tot seguit, fes clic en l'enllaç Consulta rebuts pendents de pagament. Tingues en compte que el pagament es fa per ordre d'antiguitat (del més antic al més recent).

 • Informació sobre l'impost de constitució d'hipoteques.

  CaixaBank sempre ha actuat i actuarà d'acord amb la normativa vigent i, per això, aquest impost l'assumirà CaixaBank.

 • Com pots consultar els rebuts pagats del teu préstec o de la teva hipoteca?

  Pots consultar els rebuts ja pagats del teu préstec o de la teva hipoteca a Préstecs > Els meus préstecs. Fes clic en el contracte i accedeix a "Consultar el quadre d'amortitzacions". Tot seguit, deixa seleccionada només l'opció "Rebuts pagats" i fes clic en el botó "Cercar".

 • Quines comissions i quins tipus d'interès s'apliquen a les hipoteques comercialitzades per CaixaBank?

  Pots consultar les comissions i els interessos de les hipoteques en l'apartat de Préstecs i hipoteques del portal web de CaixaBank. Cal tenir en compte que la informació té caràcter orientatiu i que pot variar en cada cas segons personalitzacions posteriors.

 • Com pots tornar a disposar del capital amortitzat de la teva Hipoteca CasaFàcil?

  Pots tornar a disposar del capital ja amortitzat de la teva Hipoteca CasaFàcil anant a la teva oficina de CaixaBank.

 • Quina és la comissió per fer una amortització d'un préstec o d'una hipoteca?

  Pots consultar les comissions sobre amortitzacions de préstecs o d'hipoteques en el tarifari.

L'incompliment de les obligacions derivades del préstec/crèdit pot comportar conseqüències greus per al deutor hipotecari, el seu avalista o el propietari de l'habitatge hipotecat, com ara la pèrdua del seu habitatge i d'altres béns.