Tarifes i avantatges al contractar un Pack de Mercat Nacional

TARIFA ESPECIAL

10€ per operació

En accions, Warrants y ETFs1

TARIFA INTRADIA

Operació de tancament
des de 3€*

En accions, Warrants y ETFs2

COMISSIÓ DE CUSTODIA

Comissió de custodia de Renda Variable Nacional Gratis

Si realitzes 12 operacions al semestre3 

ALERTES

Gratis

ANÀLISI DE CARTERA

Gratis

 
Tarifes standard i tarifes amb packs

(*) S'entén per operació de tancament l'operació de signe contrari feta sobre el mateix valor i nombre de títols en la mateixa sessió que la primera operació.

1. Tarifa de 10 € per a la primera operació (de compra o de venda) si l'import és de fins a 6.000 €. Si l'import és superior a 6.000 €, la tarifa aplicable serà de 0,18 % sobre l'efectiu de l'operació. Aquestes tarifes inclouen els aranzels (drets de contractació i liquidació). Tarifes per a operacions fetes per BrokerNow.

2. Tarifa de 3 € en l'operació de tancament (de compra o de venda) si l'import de la primera és de fins a 6.000 €. Si l'import de la primera operació és superior a 6.000 €, la tarifa aplicable serà de 0,05 % sobre l'efectiu de l'operació. Aquestes tarifes inclouen els aranzels (drets de contractació i liquidació). Tarifes per a operacions fetes per BrokerNow.

3. Tipus impositius aplicables:

La Península i les Balears: 21% d'IVA
Illes Canàries: 7% d'IGIC
Ceuta: 4% d'IPSI
Melilla: 4% d'IPSI

4. Es comptabilitzaran com operacions per a la gratuïtat les operacions de compra venda d'Accions, ETF o Warrants de Mercat Nacional realitzades durant el semestre natural a través de la teva banca digital CaixaBankNow web o mòbil (no computaran les operacions sobre Renda Fixa Nacional).
En operacions a crèdit intradia una vegada realitzada la compra és necessari tancar la posició abans de les 17.15 hores del mateix dia. Totes les posicions que quedin obertes es tancaran de manera automàtica mitjançant l'ordre irrevocable de venda, i se'ls aplicarà la comissió habitual més una comissió de gestió de tancament de 30 €.

Pot consultar el Fullet de tarifes a www.caixabank.cat.

Tingui en compte que els warrants tenen diferències, en termes de rendibilitat, risc i liquiditat, amb un dipòsit ordinari.

NRI: 18831-2020-5555