Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar des del catàleg

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans gestionats per VidaCaixa en aquesta promoció en una escala de l'1 al 7, varia del 3 al 6.

 • 1 Menys rendiment potencial - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7 Més rendiment potencial + Risc
 • Obtindràs un 1% d'abonament a compte de l'import traspassat

  Si traspasses el teu pla des d'una altra entitat1

 • T'emportaràs un 2%2 adicional sobre l'import del traspàs

  Si, a més, tens o contractes una aportació periòdica mensual de com a mínim 100 € o fas una aportació única mínima de 3.000 €

 • La bonificació es
  veurà augmentada
  en un 1%1

  Si l'import traspassat és de 30.000 € o superior

4%

I, si tens 60 anys o més, emporta't un 4% de bonificació en traspassar el teu pla de pensions sense més condicions4.

Encara no ets client? Fes-te client ara
Si ja ets client Traspassar el meu pla ara

Recorda que si fas noves aportacions, igual que amb la resta de plans de pensions, tens grans avantatges fiscals, ja que les aportacions fetes impliquen una reducció en la teva base imposable de l'IRPF que pot arribar a suposar un estalvi fiscal, de fins al 45%5 de l'import d'aquestes, en funció de les teves circumstàncies econòmiques i personals.