• Les aportacions redueixen la base imposable general de l'IRPF.
  • Pots estalviar fiscalment fins a un 45 %1 de l'import de les aportacions realitzades