General

Per dur a terme els tractaments que li indiquem a continuació, CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades i decidiran de manera conjunta els objectius (“per a què s'utilitzen les dades”) i els mitjans utilitzats (“com s'utilitzen les dades”), i, per tant, seran corresponsables d'aquests tractaments  (Entitats Corresponsables).

Els tractaments per als quals CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades, són els següents (pot veure el detall de les empreses del Grup CaixaBank que conformen el perímetre de cadascun dels tractaments que es fan en corresponsabilitat clicant a cadascun dels enllaços següents):

  • Fer les activitats comercials de: (i) anàlisi de les seves dades personals per a l'elaboració de perfils que ens ajudin a oferir-li productes que creiem que poden interessar-li; (ii) oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats, i (iii) cessió de dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank;
  • Complir amb les normatives aplicables a les empreses del Grup CaixaBank : següents: (i) la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; (ii) la normativa en matèria tributària; (iii) les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals, i també (iv) les obligacions de concessió i gestió d'operacions de crèdit i la consulta i comunicació de riscos a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE).
  • Realitzar l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants de products que impliquen finançament.

De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable, les entitats corresponsables han subscrit un acord de corresponsabilitat per a determinats tractaments, els elements essencials dels quals són els següents:

(i) Que, per a determinats tractaments identificats a la Política de privacitat, les entitats corresponsables actuaran de manera coordinada o conjunta.

(ii) Que han determinat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc inherent als tractaments de dades personals objecte de corresponsabilitat.

(iii) Que disposen d'un mecanisme de finestreta única per a l'exercici dels drets dels interessats, i assumeixen el compromís del deure de col·laboració i assistència en aquells casos en què sigui procedent.

(iv) Que compleixen l'obligació de respectar el deure de secret i guardar la deguda confidencialitat de les dades personals que siguin tractades en el marc de les activitats de tractament de dades informades.

(v) Independentment dels termes de l'acord de corresponsabilitat, els interessats podran exercir els seus drets en matèria de protecció de dades davant cadascun dels responsables.