Gestioni el pagament dels rebuts

Controli el pagament dels rebuts domiciliats en temps real.

Avantatges

  • Conegui els rebuts a càrrec seu abans que se n’efectuï el càrrec.

  • Disposi de 12 hores (des de les 8 fins a les 20 h) del mateix dia previst del càrrec per decidir quins rebuts vol pagar i quins vol rebutjar.

  • Triï a quin dipòsit vol efectuar el càrrec.

  • Aconsegueixi una gestió més àgil i precisa de la tresoreria de l’empresa.

  • No es preocupi: si no pot gestionar els rebuts, aquests entraran en el cicle normal de càrrec.

A més, l’operativa també està disponible per als usuaris de banca digital CaixaBankNow de nivell preparador a fi que pugui autoritzar-la posteriorment un apoderat de l’empresa.

Preu del servei: Tarifa fixa per cada rebut per gestionar. El cobrament del preu del servei es farà de manera mensual l’últim dia del mes.

Què necessita?

  • Contractar el Servei de Gestió Prèvia de Càrrecs a la seva oficina habitual de CaixaBank.

  • Ser titular del servei banca digital CaixaBankNow i disposar de la seva Targeta banca digital CaixaBankNow vinculada per autoritzar l’operació.

NRI 15003-2016-5555