Amb l’entrada en vigor de la zona SEPA, el concepte dels rebuts es va reduir de 640 a 140 caràcters. No obstant, CaixaBank permet als seus clients intercanviar rebuts amb conceptes de fins a 640 posicions. 

Depenent de l’entitat destí dels rebuts, el deutor podrà consultar el concepte complet del rebut.

Si l'entitat receptora dels rebuts SEPA no està adherida al servei de www.ealia.es, en cas de que el concepte del rebut sigui de més de 140 caràcters, el client deutor rebrà el càrrec amb la descripció truncada a 80 caràcters però se li facilitarà amb un localitzador per visualitzar i imprimir el rebut amb concepte complet a www.ealia.es.