Descomptes
Gaudeix de més de 60.000 descomptes a tot Europa en mobilitat, esport, tecnologia, cultura, transport, turisme, formació i altres serveis a més de 30 països europeus.

Quota gratis el primer any
La quota d'emissió i de manteniment és gratuïta per a menors de 26 anys i durant el primer any.

Assegurances
Inclou una assegurança d'assistència en viatge gratuït.