A CaixaBank Banca Premier som conscients de les inquietuds dels nostres clients a l'hora de cobrir les seves necessitats en cada etapa de la seva vida i transmetre el seu patrimoni.

Per això, posem a la teva disposició el Valor Actiu Unit Linked, una assegurança de vida, en format unit linked, en què el prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades al seu contracte, i en què no es garanteix interès o rendibilitat mínims.

Amb aquest podràs planificar la transmissió del teu patrimoni al mateix temps que continues invertint els estalvis a través de la gestió dels nostres experts amb una garantia de capital de defunció els primers 10 anys1.