Assegura el teu préstec amb l'assegurança de vida SEVIAM1 per cobrir les teves quotes d'invalidesa absoluta i permanent o de defunció. Amb aquesta assegurança de vida, els teus no heretaran el deute pendent.