Una assegurança de llar que cobreix totes les teves necessitats

Tot són avantatges

L'assegurança MyBox Llar té la màxima protecció perquè cobreix els propietaris d'habitatges finalitzats i els llogaters davant dels sinistres que es produeixen a la llar. A més, com a especialistes en danys per aigua, oferim les millors cobertures adaptades a aquest tipus de sinistres, així com:

Servei de manteniment

Continent a tot risc

Reposició de béns amb valor de nou

Cobertura davant de danys a tercers

Substitució de tancament de portes d'accés a l'habitatge

Avantatges addicionals MyBox Llar

Mateix preu mensual durant tres anys2

sí

Telèfon exclusiu d'atenció a clients MyBox: 900 159 009

sí

De forma exclusiva, amb MyBox Llar ens comprometem a oferir el millor servei gràcies als nous compromisos de qualitat3:

sí Serveis urgents4: servei de visita d'operaris al cap de 3 hores, des de la declaració del sinistre, per a sinistres urgents que fan inhabitable l'habitatge.
sí Cita d'operaris5: des de la declaració del sinistre fins a la coordinació amb el client, es concertarà la cita al cap d'1 hora i la visita de l'operari al cap de 24 hores perquè l'empresa d'assistència avaluï els danys.
sí Cita del pèrit6: cita el mateix dia i visita al cap d'un màxim de 24 hores.
sí Informe del pèrit7: lliurament de l'informe del pèrit al cap d'un màxim de 10 dies, per a sinistres amb un cost inferior a 30.000 € i tan bon punt s'hagi rebut tota la documentació necessària per avaluar els danys.
sí Indemnització en 48 hores: ordre de pagament de la indemnització al cap de 48 hores després de la recepció de tota la documentació necessària per a la valoració del sinistre.
sí Qualitat de reparació del servei8: en cas que no estiguis satisfet amb la reparació, l'empresa d'assistència es compromet a enviar un operari.
sí Segona opinió: en caso que, en el moment de la declaració del sinistre, el sinistre es refusi i no hi estiguis d'acord, es procedirà a revisar la resolució i analitzar la conveniència d'enviar un operari.

En cas que no es compleixin els compromisos "Cita d'operaris", "Serveis urgents", "Cita amb un pèrit", "Informe de pèrit" i "Indemnització al cap de 48 hores", tindràs a disposició el telèfon 919 917 821 per sol·licitar la revisió de l'acompliment dels compromisos esmentats i, si escau, sol·licitar una compensació econòmica de 250 €9.