COBERTURES COMUNES A TOTES LES ASSEGURANCES

Cobertures Tot risc
(amb i sense
franquícia)
Tercers 
ampliat
Tercers
amb vidre
Recomanat per... Vehicles nous
o seminous
(menys de
5 anys)
Vehicles
de 5 a 7 anys
Vehicles amb
+7 anys
Responsabilitat civil obligatòria

sí

sí

sí

Responsabilitat civil voluntària

sí

sí

sí

Accidents del conductor

sí

sí

sí

Defensa penal i reclamació de danys

sí

sí

sí

Gestió de multes i pèrdua de punts

sí

sí

sí

Assistència en viatge

sí

sí

sí

Vidres

sí

sí

sí

Robatori

sí

sí

no

Incendi

sí

sí

no

Danys propis

sí

no

no"

Vehicle de substitució

Opcional

Opcional

Opcional

Danys al vehicle per atropellament a animals cinegètics i/o domèstics

sí

sí

sí

COBERTURES COMUNES A TOTES LES ASSEGURANCES