Aconsegueix una targeta regal1 amb MyBox Decessos Sèniors

TARGETA REGAL DE FINS A 150 €

Si la contractes amb una prima d'almenys 20 € mensuals per als 3 primers anys (36 mesos).

Més informació

Només fins al 29-10-2021

Àmplies cobertures

A CaixaBank hem creat MyBox Decessos Sèniors, una assegurança que ofereix una protecció total i proporciona suport emocional en una situació tan delicada com és la mort d'un ésser estimat. La seva finalitat és oferir el millor suport als familiars de l'assegurat, cobrint totes les despeses i els tràmits necessaris inherents al sepeli i a l'enterrament.

Aquesta assegurança està pensada per a clients sèniors2 residents a Espanya que vulguin fer un sepeli a qualsevol localitat d'Espanya.

Prima única3

Cap qüestionari de salut ni reconeixement mèdic

Cobertura de Testament Plus i Assistència Jurídica Plus

Amb compromisos de compliment de servei a clients

MyBox Decessos Sèniors disposa de cobertures innovadores com ara el servei de Testament Plus, que podràs sol·licitar sempre que el necessitis, i l'Assistència Jurídica Plus, que cobreix la gestió dels tràmits legals inherents a una defunció.

Gràcies a les nostres àmplies cobertures, tindràs l'ajuda necessària en els moments més delicats:


Servei de decessos

Cobreix els costos del servei funerari de manera integral a cada assegurat, segons la localitat i el capital assegurat, amb serveis com ara:

 • Arca i urna funerària (en cas d'incineració)
 • Cotxe fúnebre
 • Sala de vetlla (tanatori)
 • Gestió i tramitació de l'expedient
 • Transport i instal·lació del servei

Tractament Plus

 • Elaboració, assessorament i modificació del testament notarial, que inclou dos serveis utilitzables un cop l'any de manera gratuïta.
 • Assessorament sobre el testament vital: servei telefònic d'un advocat sobre el contingut del document o la cura de la seva salut en aquest moment, entre d'altres.
 • Elaboració i gestió del testament vital i els atorgaments notarials preventius i documents d'autotutela.
  • Testament vital: cobreix la redacció i la gestió del testament vital o document d'últimes voluntats anticipades, és a dir, un document fet davant notari que dona a conèixer les instruccions que l'assegurat li dona al seu metge, en el qual es fa constar quin tipus d'atenció mèdica voldria o no rebre al final de la vida en cas de trobar-se en una situació d'incapacitat per prendre decisions i comunicar-se. 
  • Atorgament notarial de poders preventius: cobreix la redacció i la gestió d'un poder preventiu notarial, és a dir, un poder fet davant notari mitjançant el qual l'assegurat designa una persona física o jurídica perquè el representi en determinats actes jurídics en cas de patir un fet o una situació que l'incapaciti per assumir aquests actes per si mateix.
  • Atorgament notarial de documents d'autotutela: cobreix la redacció i la gestió d'un document notarial d'autotutela, és a dir, l'atorgament de document notarial mitjançant el qual l'assegurat, en previsió d'una incapacitat futura pròpia, disposa com vol que s'administrin la seva persona i els seus béns, incloent-hi la designació d'un tutor per al cas que aquesta situació s'arribi a produir i fos necessari el seu nomenament judicial.

Trasllat nacional

Cobreix el trasllat de l'assegurat mort a qualsevol punt del territori espanyol.


Trasllat internacional

Cobreix el trasllat o la repatriació de l'assegurat mort des de l'estranger fins a Espanya.


Assistència psicològica

Suport emocional quan la defunció de l'assegurat s'hagi produït a causa d'accident o quan l'assegurat mort sigui menor de 18 anys.

 • Un psicòleg es personarà al lloc de la vetlla per donar suport psicològic durant un màxim de tres hores.
 • Els assegurats de la pòlissa disposaran d'una hora de consulta presencial els 30 dies següents a la defunció (màxim 2 consultes per pòlissa i sinistre).

Assistència Jurídica Plus

 • Assistència Jurídica Telefònica sobre l'obtenció de documentació i sobre els tràmits legals i extrajudicials relatius a la defunció.
 • Gestions de tràmits legals:
  • Tramitació de la sol·licitud de cobrament d'auxili per defunció per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS): es tramitarà per via administrativa l'obtenció de la pensió per viduïtat i orfandat davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En tots els casos, l'assegurat ha de facilitar les dades, les autoritzacions i la documentació necessària per a la gestió en nom seu davant l'INSS. El resultat d'aquestes gestions queda supeditat al fet que els beneficiaris reuneixin els requisits adequats i facilitin la documentació necessària.
  • Canvi de titularitat dels contractes de subministraments (aigua, electricitat, llum, telèfon, Internet, etc.) en cas de defunció, a favor dels beneficiaris i/o hereus o d'un tercer legitimat, com ara un nou arrendatari.

A més, amb MyBox Decessos Sèniors complementaràs les cobertures principals amb aquests dos paquets de contractació opcional:

 • Pack Digital:
  • Gestió de l'empremta digital que inclou un informe de la presència online de l'assegurat mort, la cancel·lació a Internet de la informació de l'assegurat als seus comptes o serveis i també la informació publicada per tercers sobre l'assegurat mort.
  • Protecció de la identitat: amb aquesta cobertura protegim la identitat de l'assegurat mort i evitem possibles suplantacions per Internet de la identitat com ara: petició de targetes, crèdits, etc.
 • Pack Premium:
  • Servei Plus amb increment de 1.000 € de capital addicional, revaloritzables per poder configurar cobertures o serveis addicionals al sepeli o ampliar els coberts per la pòlissa, a tria de la família.

De manera exclusiva, amb MyBox Decessos Sèniors ens comprometem a oferir-li un millor servei que inclourà compromisos de serveis com ara:

1. Servei Funerari Immediat
Temps màxim de 30 minuts per iniciar la tramitació del servei funerari després de la trucada del familiar.

2. Servei de Testament Plus
Després de la petició del client del servei, en menys de 24 hores l'advocat assignat contactarà telefònicament amb ell per iniciar els tràmits relatius als diversos serveis que componen aquesta garantia: testament obert notarial, testament vital, atorgaments notarials preventius i documents d'autotutela..

3. Servei de tramitació de la sol·licitud de cobrament d'auxili per defunció per part de l'INNS (pensió de viduïtat i/o orfandat)
Presentació de sol·licitud en un termini de 96 hores davant l'INSS (Institut de la Seguretat Social), una vegada els beneficiaris ens facilitin tota la documentació necessària per iniciar els tràmits.

4. Servei de canvi de titularitat de subministraments en cas de defunció de l'assegurat
Presentació de sol·licitud en un termini de 7 dies naturals a les companyies subministradores corresponents a favor dels hereus, un cop s'hagi verificat que es compleixen tots els requisits per fer el servei i ens facilitin la documentació necessària per iniciar els tràmits.
En cas que es produeixi algun incompliment dels terminis anteriorment indicats es podrà sol·licitar la revisió del compliment d'aquests compromisos i, si escau, l'abonament d'una compensació econòmica de 200 €.4

Perquè a més de disposar d'àmplies cobertures i compromisos de servei, la contractació de MyBox Decessos Sèniors és fàcil i ràpida.

 • La prima és única, amb un únic pagament en el moment de la contractació.
 • Sense carències ni preexistències (llevat d'un període de 12 mesos en cas de suïcidi).
 • Sense qüestionari de salut ni reconeixement mèdic.
 • Revaloració de capitals de l'1,8 % anual acumulatiu.
 • Opció de rescat de la prima pagada.
 • Possibilitat de fer contractacions de pòlisses familiars (fins a 15 assegurats per pòlissa).

Per a més informació, consulta la teva oficina